Konkurransetilsynet forbyr Torghattens Fjord1-oppkjøp

Tilsynet mener kjøpet ville ført til en vesentlig begrensning av konkurransen i fergemarkedet.


<p><b>HINDRET AV TILSYNET:</b> Konkurransetilsynet forbyr Torghatten å kjøpe 50 prosent av Fjord1, her ved fergen M/F Solskjel på sambandet Eidsdal - Linge.</p>

HINDRET AV TILSYNET: Konkurransetilsynet forbyr Torghatten å kjøpe 50 prosent av Fjord1, her ved fergen M/F Solskjel på sambandet Eidsdal - Linge.

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby Torghattens kjøp av 50 prosent av aksjene i F1 Holding, som eier 59 prosent av aksjene i Fjord 1, fra Sogn og Fjordane fylkeskommune.

To største aktørene

Kjøpet involverer de to største aktørene innenfor drift av ferjesamband i Norge. F1 Holding, som er eid av Sogn og Fjordane fylkeskommune, eier 59 prosent av aksjene i Fjord1 AS.

– Ferjesambandene utgjør en sentral del av transportinfrastrukturen i Norge. Sunn konkurranse om driften av disse sambandene er viktig for å sikre ferjepassasjerer over hele landet et godt tilbud til lavest mulig pris, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i en pressemelding.

– Kunne gitt høyere billettpriser

Konkurransetilsynets syn på oppkjøp er tidligere varslet og Torghatten har kommet med forslag for å begrense de konkurranseskadelige virkningene av kjøpet.

Konkurransetilsynet har kommet til at forslagene ikke er tilstrekkelige til at de kan godkjenne oppkjøpet.

– Torghattens kjøp av eierandeler i Fjord1 ville ført til redusert konkurranse og økte kostnader for innkjøperne. Det kan igjen føre til høyere billettpriser og dårligere tilbud til passasjerene, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Det er Statens vegvesen og fylkeskommunene som kjøper fergetjenestene av selskapene.

Gikk av i protest mot salget

Avgjørelsen kommer etter mye strid om salget av fergeselskapet.

Sjefen for Fjord1, Dagfinn Neteland, gikk av i protest før jul da fylkespolitikerne besluttet å selge selskapet, mot deres vilje.

– Det er jo en trist situasjon vi har kommet opp i, men slik er det når de tok det valget de tok, sa Neteland til E24 om flertallet i fylkestinget i Sogn og Fjordane.

Fem styremedlemmer gikk også av som følge av beslutningen, blant andre styreleder og tidligere Ap-politiker Reidar Sandal.

Mulig dobbeltrolle

Etter avgjørelsen krevde MDGs fylkestingsrepresentant at fylkesrådmannen avklarte relasjonene mellom advokatfirmaet Wiersholms og kjøperen Torghatten.

Bakgrunnen var blant annet at partner Inge Ekker Bartnes i Wiersholm, som hadde arbeidet for fylkesrådmann Tore Eriksen siden salgsprosessen begynte, var blant dem som presenterte avtaleutkastet for politikerne.

Fylkestinget vedtok å selge til Torghatten, til tross for at investor Per Sæviks Havila-gruppe, som i dag eier 41 prosent av Fjord1, mente deres bud ville være bedre for fylkeskommunen. En analyse Bergens Tidende fikk tilgang til konkluderte med at budet ville gitt fylkeskommunen 150 millioner kroner mer. 

Men budet ble ikke lagt frem for Fylkestinget.

Flere politikerne klaget i ettertid på for liten tid og en altfor lukket prosess frem til salget ble avgjort på møtet i fylkestinget 23. november.

Fylkesordfører Jenny Følling (Senterpartiet) sa i desember dette om advokatfirmaets mulige dobbeltrolle:

– Det som ble opplyst i så måte, vil jeg ikke ut med, men den problemstillingen er diskutert og vurdert som uproblematisk, sier Eriksen til E24.

Advokatfirmaet selv ville ikke kommentere sine klientforhold.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå