Krever to nye miljømilliarder

Hvis regjeringen vil gjøre alvor av sine miljøambisjoner, må miljøvernminister Helen Bjørnøys pengepott nesten dobles i neste års statsbudsjett.

Det er Naturvernforbundet som har foretatt utregningen.

Men Jens Stoltenberg vil ikke røpe mer enn at det vanker penger til bioenergi, fjernvarme og gasskraftrensing på Mongstad - alt over olje- og energiministerens budsjett.

Mens alles øyne er rettet mot kommunevalgkampen, er regjeringen i ferd med å utarbeide neste års statsbudsjett. Noe vet man allerede - alt fra at kommunalminister Åslaug Haga får flere kommunemillioner til at Oslo kommune får penger til sykkelsti på Skøyen - men de fleste kortene holder regjeringen tett til brystet.

Mer til Bjørnøy

Miljøbevegelsen begynner å bli utålmodige. Det som skulle bli det store klimavalget har så langt handlet mest om alt annet. Men etter at miljøvernminister Helen Bjørnøy har høstet ros og kritikk for sine kommunevalgutspill om rushtidsavgift og andre klimasaker, har Naturvernforbundet nå sine krav klare. Dette må regjeringen gjøre for å vise at de mener alvor med sin miljøprofil:

- Hvis regjeringen har som mål å gjenreise Norge som miljønasjon, må de slutte å sultefôre Miljøverndepartementet. De var den definitive taperen i statsbudsjettet for 2007. Det var nesten en skandale å se regjeringen skjære ned på miljø, som eneste departement, i det første budsjettet som den rødgrønne regjeringen hadde vært alene om å utarbeide, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Et lite budsjett

Naturvernforbundet har systematisk gått gjennom alle departementers miljøprofil, og kommer med en rekke krav og forslag til å bedre den.

For Miljøverndepartementets del er det vern av skog, opprydding av miljøgifter, kartlegging av artsmangfold og mer penger til regjeringens klimakampanje som står øverst på listen.

Skal regjeringen nå sine egne miljømål, mener Naturvernforbundet de må spytte inn to friske milliarder i Bjørnøys budsjett, som i dag er på om lag tre milliarder, samt øke midlene til Artsdatabanken, som får støtte fra Kunnskapsdepartementet. En vesentlig økning, men likevel småpenger, mener Haltbrekken.

- Miljøverndepartementet har et lite budsjett sammenlignet med mange andre departementer. Og det er lett slik at de med store budsjetter får en lettere jobb, siden de trenger mer penger til prosjekter som allerede pågår. Men regjeringen må ta felles ansvar for å løfte Miljøverndepartementet, hvis de skal følge opp det de lovte i Soria Moria-erklæringen.

Ingen utslipp

Men statsminister Jens Stoltenberg er potte tett når det kommer spørsmål om de pågående budsjettforhandlingene. Han vil heller ikke kommentere kravene fra Naturvernforbundet.

- Altså, regjeringen vil satse på miljø også neste år. Vi vil bruke store beløp på gasskraftrensing på Mongstad, og hundrevis av millioner til økte bevilgninger til bioenergi og fjernvarme. Men jeg kan ikke si noe mer enn det om statsbudsjettet nå, sier Stoltenberg.

Forventer

lekkasje. Venstres miljøpolitiske talsmann Gunnar Kvassheim, som også er leder for Stortingets energi- og miljøkomité, tror imidlertid ikke at den rødgrønne tettheten vil vare lenge. Han er overbevist om at en miljølekkasje fra statsbudsjettet er rett rundt hjørnet.

- Jeg forventer at vi i neste uke får en hyggelig lekkasje som slår fast at Miljøverndepartementet vil bli vinner i statsbudsjettet. Det har allerede vært flere andre lekkasjer, så hvis det ikke kommer en slik miljølekkasje før valget, tar jeg det som en bekreftelse på at gode nyheter ikke vil komme i selve budsjettet heller.

- Men du tror dette løftet vil komme?

- Ja, jeg tror regjeringens omdømme på disse områdene begynner å bli så tynnslitt at de kunne ha godt av å komme med en gladnyhet midt i valgkampinnspurten.

På forsiden nå