Kvinnemangel i cockpiten

Bare 41 av de norske flyselskapenes rundt 1400 piloter er kvinner, rekrutteringsstrategier finnes ikke.

8. mai 1969 ble Turi Widerøe første kvinnelige pilot i et større flyselskap i Vesten.

38 år senere deler Norwegian, SAS Norge og Widerøe på 41 kvinnelige piloter.

Selskapene har ikke definerte mål eller strategier for å lokke kvinner til yrket.

Bør undersøkes

- Vi har ikke ansatt piloter de siste fem årene, så rekrutteringsgrunnlaget blant kvinner er vanskelig å si noe om nå, sier Håvard Vestgren.

Flygesjefen i SAS Norge har 15 kvinnelige piloter, herav fire kapteiner, under sine vinger.

En bedre kjønnsbalanse er ønskelig, men Vestgren tror ikke cockpiten er et lett mål for kvinner.

- Jeg kan bare synse om årsakene, og tror rett og slett vi må gjøre en undersøkelse for å få vite hvorfor så få søker seg til dette yrket, sier han.

Ansetter - men få kvinner

- Vi ansetter for så vidt ganske mange piloter, men har ingen bevisst strategi overfor kvinner, sier informasjonssjef i Norwegian, Anne Grete Ellingsen.

Selskapet har totalt 235 piloter, av disse er 10 kvinner.

- Det er klart det er viktig å ha en balanse, men aller viktigst er erfaring og dyktighet, sier Ellingsen.

Les flere nyheter på E24

Widerøe er lyspunktet

Widerøe har en noe bedre brøk. Av selskapets 330 piloter er 16 kvinner, herav syv kapteiner.

- Rekrutteringsgrunnlaget har alltid vært godt, men mannsdominert. Det er svært gledelig at vi de siste årene har fått godt kvalifiserte kvinner i dette yrket, sier informasjonssjef Siw Sandvik.

Men heller ikke Widerøe har definerte mål om å øke kvinneandelen i pilotkorpset.

Få velger pilotutdanning

Rekrutteringsgrunnlaget ser ikke ut til å bli særlig mye bedre i årene som kommer.

Riktignok er 30 prosent av studentene som starter pilotutdanning i USA i august gjennom Luftfartsskolen jenter, men dette er unntaket.

- I dag har vi totalt 157 pilotstudenter på fly. Av disse er 13 jenter, sier daglig leder Thor Alvik.

- Det har vært en økende jenteandel, men vi ser jo helst at det hadde vært mange flere, det tror jeg hele miljøet ønsker.

Tilfeldig markedsføring

- Vi segmenterer ikke markedsføringen vår. I hovedbrosjyren prøver vi riktignok å appellere til både gutter og jenter, men når vi arrangerer informasjonsdager kommer det jo hovedsakelig gutter, sier Alvik.

Målet er minst 10 prosent kvinner på utdanningen.

På forsiden nå