Lettet over etterforskning

Både Legemiddelverket og Stortingets helsepolitikere hilser Økokrims etterforskning av legemiddelgrossistene velkommen. Komitéleder Harald Nesvik (Frp) er også opptatt av å komme til bunns i hva som skjer i dag.

- Vi er glad for at Økokrim tar fatt i saken, slik at vi en gang for alle kan få en avklaring, sier direktør Gro R. Wesenberg i Statens legemiddelverk (SLV). I tre og et halvt år har hun kjempet for å få Økokrim til å ta saken.

Allerede i 2003 anmeldte hun første gang det SLV mener er juks med priser fra grossistenes side i 2003 og 2004, med det for øye å utløse høyere statlig refusjon på legemidler. Aftenposten skrev i går at Økokrim nå har startet etterforskning av forholdene.

- Det er bra at Økokrim nå har grepet tak i saken rundt forholdene mellom grossistene og leverandørene i 2003 og 2004. Det har tatt lang tid før de kom på banen, men det viktigste er at vi nå kommer til bunns i dette, sier leder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Harald Nesvik (Frp).

Han er i tillegg opptatt av at man skal komme til bunns i alle forhold i apotekbransjen, også etter 2004. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har varslet en prissammenligning på legemidler mellom Norge, Sverige og Danmark. Hun vil vite om det er riktig at prisene på kopilegemidler er betydelig høyere i Norge, slik Aftenposten har dokumentert i en serie artikler.

Nesvik forventer langt mer enn en prissammenligning.

- Jeg forutsetter at det nå kommer en langt grundigere gjennomgang enn det man kan få inntrykk av at statsråden legger opp til. Hva som skjer i dag i denne bransjen er hennes ansvar. Det er store, tunge kommersielle selskaper med mye ressurser og kompetanse som er aktørene her. Det er snakk om bruk av mange milliarder i offentlige midler. Her må man langt ned i materien for å få sikre svar. Det vil kreve topp ekspertise innen flere fagfelt. Jeg forventer at statsråden sørger for at den nødvendige ekspertisen blir koblet inn i dette, sier Nesvik.

Advokat og tidligere Økokrim-nestleder Erling Grimstad har nylig meldt seg til tjeneste for Stortingets helsepolitikere. Grimstad ledet granskingen av forholdene i bransjen i 2003 og 2004, på oppdrag fra arbeids-og velferdsetaten NAV.

I et brev til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget tilbyr Grimstad sin ekspertise, og skriver blant annet:

"Saken er etter min vurdering av så stor samfunnsmessig interesse at jeg på alle måter ønsker å bidra til at staten som skadelidt, får klarhet i disse forholdene".

Han understreker at han ikke kan røpe taushetsbelagt informasjon fra granskingsarbeidet, men han ønsker å fortelle politikerne hva han mener skal til for at statens interesser ivaretas på best mulig måte.

- Siden apotek ikke er en sak komiteen har til behandling nå, er det ikke aktuelt med et møte for hele komiteen med Grimstad nå, opplyser komitémedlem Inge Lønning (H). Det hindrer likevel ikke de enkelte fraksjoner fra å møte Grimstad.

Både Lønning og Jan Bøhler (Ap) ønsker et møte med Grimstad.

På forsiden nå