500 mister jobben i Norpost

Selskapet skylder på Posten for ikke å gi dem tilgang til nøkler. Mens Posten mener de trenger et juridisk grunnlag for å gi Norpost tilgang på nøklene.


<p>500 MISTER JOBBEN: 500 ansatte mister jobben i Norpost.</p>

500 MISTER JOBBEN: 500 ansatte mister jobben i Norpost.

De såkalte sonenøklene gir tilgang til postkasser som er bak låst dør. Selskapet forklarer at de ikke får tilgang til disse nøklene.

 – Det er en stor tragedie at 500 ansatte mister jobben i Norpost. Årsaken er at Samferdselsdepartementet har latt Posten Norge har sette konkurransen ut av spill ved å holde på sonenøklene til postkasser rundt omkring i hele landet, skriver Vibeke Hammer Madsen, sjef i Virke i en pressemelding.

Postens sonenøkler er system-/universalnøkler som gir tilgang til flere bestemte postkasseanlegg i geografisk avgrensede områder.

Dagens Næringsliv opplyser at selskapet fra før av hadde rundt 900 ansatte. Dermed forsvinner over halvparten av jobbene i Norpost.

Posten: – Kan ikke utlevere nøkler

Posten mener de ikke kan utlevere nøklene til postkasseanleggene i boligblokker uten å ha et rettslig grunnlag for det.

– Jeg stiller meg sterkt undrende til hvordan sonenøkler plutselig skal være årsaken til oppsigelser hos Norpost. De har konkurrert med Posten om levering av post i 30 år, blant annet brev og blad som veier over 50 gram, sier konserndirektør for kommunikasjon, Elisabeth H. Gjølme i Posten Norge i en pressemelding.

Ønsker like vilkår

EUs postdirektiv åpnet for konkurranse om levering av brev og småpakker i Norge fra 1.1.2016. I pressemeldingen skriver Norpost at de har forholdt seg til at dette skulle bli en realitet, men at Posten nekter å dele nøkler med dem.

Ifølge selskapet strider dette med hva Samferdselsdepartementet mener er lovens intensjon.

– Det skulle har vært konkurranse i dette markedet etter at den nye postloven trådte i kraft 1.1.2016. Norpost har basert sin virksomhet på at det skal være konkurranse på like vilkår. Når dette ikke har inntruffet mister 500 ansatte nå jobben, skriver Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen i pressemeldingen.

– Med tungt hjerte

Administrerende direktør Hege Stenmarck i Norpost synes det er en trist beskjed å gi.

– Det er med tungt hjerte Norpost i dag måtte meddele 500 ansatte at de ikke lenger har noe arbeid. Nedbemanningen skyldes at konkurransen i postmarkedet er satt ut av spill fordi Posten ikke vil dele sonenøkler til postkasser, skriver Stenmarck i pressemeldingen. 

Posten mener de har stilt opp på alle måter

Siden spørsmålet kom opp, har Posten Norge gitt innspill til Samferdselsdepartementet med tanke på en eventuell endring av regelverket, skriver Posten i pressemeldingen.

– Vi har stilt opp på alle måter for å bidra til avklaring på dette spørsmålet. Saken ligger nå hos myndighetene, og jeg oppfatter det som urimelig å hevde at vi hindrer konkurranse i postmarkedet. Posten Norge er betrodd et stort ansvar på vegne av postmottakerne, og vi er avhengig av at alle juridiske, økonomiske og praktiske aspekter er avklart, sier Gjølme.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå