Nordisk styreplass i fare

Større innflytelse for Asia i IMF og Verdensbanken vil bety mindre innflytelse for Norge.

			Møtene i IMF og Verdensbanken i Istanbul ble avsluttet i går. Herfra mandagens møte i Utviklingskomiteen, et av fora hvor de nyefremvoksende markedsøkonomiene vil få større plass.
Møtene i IMF og Verdensbanken i Istanbul ble avsluttet i går. Herfra mandagens møte i Utviklingskomiteen, et av fora hvor de nyefremvoksende markedsøkonomiene vil få større plass.

–De nordiske og baltiske landene kan ikke uten videre regne med å beholde en egen plass i styret i Det internasjonale pengefondet, IMF, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

De høyeste organene i IMF og Verdensbanken, Rådene, kom sammen på tirsdag for å oppsummere nesten en uke med hektisk møtevirksomhet i Istanbul. Prosessen med å gi økt makt til markedsøkonomier i rask vekst, som Kina, India og Brasil, har tatt et langt sprang fremover.

Gjedrem er Norges representant i Rådet i IMF.

–Det er naturlig at de nye fremvoksende markedsøkonomiene må få større plass i internasjonale fora, og da må andre vike litt tilbake. Det er ventet at særlig Europa vil få noe mindre innflytelse, sier Gjedrem til Aftenposten.

De 186 landene i IMF og Verdensbanken er delt opp i valgkretser som deler plass i styrene, som har 24 medlemmer. Noen land, inkludert Storbritannia og Frankrike, har egne styreplasser, som det nå blir kamp om.

Norden og Baltikum har en egen felles styreplass, men også dette kan det bli slutt på, vedgår sentralbanksjefen.

–Vi må regne med at det vil bli vurdert, sier Gjedrem.

G20, gruppen av de 19 største landene i verden samt EU, presser på for at forhandlingene i IMF om å endre stemmevekt og medlemsinnskudd, eller kvoter, skal avsluttes i løpet av et drøyt år.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim kritiserer at G20 dikterer vedtak i IMF og Verdensbanken.

Også Gjedrem vedgår at norsk innflytelse skvises.

–Det er en utfordring for oss at vi ikke er med hverken i G20 eller i det nye rådet for finansiell stabilitet.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har luften tanken om en felles nordisk representant i G20 med sine nordiske kolleger.

Både Solheim og Gjedrem sier at det skal mye til for å få Norden inn i G20.

På forsiden nå