Norge i tysk apotekstrid

Norske aktører har kastet seg inn lobbykrigen om liberalisering av det tyske apotekmarkedet. Grossistene vil kjøpe opp apotekene i Tyskland også.

Tyske politikere har reist debatten om liberalisering av apotekmarkedet. I Tyskland kan bare farmasøyter eie apotek, som i det norske systemet før 2001. Sentralt i den tyske debatten er om selskaper skal få eie apotek og om legemiddelgrossister skal få eie apotek, såkalt vertikal integrasjon.

Tre legemiddelgrossister sikret seg via norske datterselskaper lynraskt kontroll over norske apotek da vi liberaliserte i 2001. To av disse er tyske, nemlig Phoenix Pharmahandel og Celesio. Nå lobber de for en løsning som innebærer at grossister kan kjøpe opp apotek i stor stil i Tyskland også.

Den tyske apotekforeningen ABDA har sendt brev til medlemmer av helsekomiteen i det tyske parlamentet, og advart mot at grossister får eie apotek. Begrunnelsen er dårlige erfaringer i Norge med at tre store grossister har fått altfor stor makt over markedet. ABDA har også distribuert et særtrykk fra det tyske nettstedet Apotheke Adhoc, angivelig en frittstående redaksjon. Apotheke Adhoc har utgitt et særtrykk på tysk, fransk og engelsk om "The Norwegian Case", i stor grad basert på Aftenpostens artikkelserie om legemiddelgrossistene i Norge.

Den norske Apotekforeningen, lobbyorganisasjon for de tre integrerte grossist- og apotekkjedene, har så sendt ABDA et brev, der de sier at ABDA sprer villedende og falsk informasjon.

Den tyske grossistgiganten Celesio, som eier Norsk Medisinaldepot, har videresendt Apotekforeningens brev blant annet til den tyske helseministeren i delstaten Sachsen-Anhalt. Budskapet fra Celesio er at ABDA sprer uriktig informasjon om situasjonen i Norge.

- Flere norske undersøkelser viser at apotekenes kunder er mer fornøyd med apotekene og opplever bedre service. Det er absolutt ingen bevis for at kvaliteten på utleveringen av medisiner er blitt dårligere i Norge de senere årene, skriver Apotekforeningens Kai Finsnes. Han går også i rette med påstander om at norske priser har økt de senere årene. Grossistenes store markedsmakt berører han ikke i brevet.

Det gjør imidlertid Norges Farmaceutiske Forening (NFF) som også har sendt brev til ADBA.

- Vi opplever at vertikal integrasjon ga oss tre veldig sterke markedsaktører som kontrollerer utviklingen at apoteksystemet i Norge, sier forbundsleder Anne Markestad. Hun skriver at det ikke er noen konkurranse mellom apotekene, og at lave priser på reseptbelagte medisiner i Norge skyldes myndighetenes prisregulering, ikke de integrerte kjedene. NFF sier også konflikten mellom faglige og kommersielle hensyn er blitt mye sterkere etter den norske kjededannelsen.

Pressetalsmann Thomas Bellartz i ABDA sier:

- Mange tyske apotekere er bekymret for det norske markedet, hvor grossister eier apotek og noen har forbindelser til store legemiddelprodusenter, og gjennom dette kan diktere prisnivåer og salgsvolumer.

På forsiden nå