- Norge kunne spart milliarder

Norge kunne spart flere milliarder kroner om de presset prisene på kopilegemidler på linje med Sverige, mener svensk legemiddelindustri. Svenskene sparte 7 milliarder kroner på fire år.

- Den norske staten har tapt milliarder på prissystemet sitt, sier administrerende direktør Kenneth Nyblom i Föreningen för generiska läkemedel (FGL) i Sverige.

Nyblom har gjennomgått prisene som hans medlemmer selger sine varer for. Han forteller at de selger varene til samme pris til Norge som til Sverige. Likevel finner de igjen varene sine både tre og fire ganger dyrere i utsalgspris til kunden i Norge i forhold til Sverige. Staten tar regningen.

Bytter til billigst.

Fra svenske apotek fikk en plikt til å bytte til billigste likeverdige legemiddel i 2002, og frem til utløpet av 2005, sparte den svenske staten 7 milliarder kroner i utgifter til kopilegemidler.

Det skjedde via et system som fikk prisen på kopilegemidler ned med 95-98 prosent.

Svenskene har konkurranse

Sverige har reell konkurranse og mye lavere priser på kopilegemidler enn Norge, til tross for sitt statlige apotekmonopol. Mens Norges liberalisering av apotekmarkedet fra 2001 har resultert i vedvarende høye priser på kopilegemidler.

- Vi har i realiteten fri prissetting på kopilegemidler, og det fungerer bra. At Norge senker prisene med tvang, er et uttrykk for at priskonkurransen ikke fungerer, sier Nyblom.

Sverige gjør som Norge

Nå skal Sverige avvikle sitt statlige apotekmonopol, og det er én ting industrien frykter mer enn noe annet: Norske tilstander!

De har fulgt nøye med i hvordan store priskutt fra industrien i Norge har havnet som fortjeneste i grossistenes lommer.

- Vi motsetter oss ikke privatisering. Vi motsetter oss bare det norske systemet, sier Nyblom. Han innrømmer at industrien ikke har vært pådriver for priskonkurransen i Sverige, men innser at den fungerer og at den er rettferdig.

Ikke rabatter.

- Vi vil ikke ha rabatter som i det norske systemet. Vi vil ha åpenhet om prisene, understreker Nyblom. I Sverige er det forbud mot alle rabatter.- Vi ser at i andre europeiske land kommer de priskuttene vi gjør i industrien sjelden helt ut til pasienten. Rabatter kan alltid misbrukes. De gjør systemet mindre transparent, sier Johan Florin, nordisk markedssjef hos kopimedisinleverandøren Merck NM og styreleder i FGL.

Florin og Nyblom fnyser av norske rabatter kamuflert som finansiell støtte, sponsor- og opplæringsmidler til apotek.

Omstridte rabatter

- Alt annet enn det vi selger varen for er bare tull. Hvis det var et behov for opplæring om kopilegemidler i apotekene, hvorfor får vi aldri spørsmål om det da? spør Nyblom retorisk.

Med henvisning til de norske grossistenes omstridte rabattavtaler i 2003 og 2004, sier han:

- Selv om det skulle vise seg at grossistene i Norge har fulgt loven, er systemet like galt.

Svenske statseide apotek tenker ikke fortjeneste. De har lojalt byttet til billigste medisin, selv om det har redusert apotekets fortjeneste. Denne lojaliteten er en viktig grunn til at svenskene har lykkes i å få ned prisene.

Grossister i bakgrunnen

I Sverige har grossistene en beskjeden rolle, som leverandører av distribusjons- og lagertjenester. Bare 2,5-6 prosent av utsalgsprisen på svenske legemidler ligger igjen hos grossisten, maksimalt 10 prosent for kopilegemidler.

Når konkurransen slippes løs i apotekleddet i Sverige, må staten sette inn nye virkemidler for å få konkurransen til å virke. Grossistene vil trolig få en mer dominerende rolle og apotekene vil søke fortjeneste også i Sverige.

FGL foreslår å innføre apoteklisens, som i Danmark, for å tvinge privateide apotek til å holde seg til billigste medisin. Danske apotek er ifølge FGL veldig lojale mot bytte til billigste medisin, i frykt for å miste apoteklisensen.

- Akkurat som skjenkesteder mister bevillingen når de skjenker mindreårige, bør apotek miste bevillingen dersom de ikke bytter til billigste legemiddel, sier Kenneth Nyblom, talsmann for svenske kopimedisinleverandører.

På forsiden nå