Fullt sprik blant granskerne

Advokatbyråene som har vurdert lovligheten i Hydros opsjonsprogram konkluderer helt ulikt.

Næringsminister Dag Terje Andersen presenterte fredag kveld konklusjonen fra de to advokatbyråene som har gjennomgått avviklingen av Norsk Hydros

OSE
NHY
opsjonsprogram.

Det hersker fullstendig sprik mellom de to grankningsgruppene.

- Det er en veldig spesiell situasjon. Det er meget alvorlig at to forskjellige miljøer mener to helt forskjellige ting. Men nå må vi få tid til å vurdere de to rapportene, sier Andersen.

- For god avtale

Advokatbyrået BAHR konkluderer med at styret har gitt Hydro-toppene en for god avtale:

- Avviklingsavtalene som Hydro har inngått avviker fra opsjonsavtalenes ordning og gir opsjonsinnehaverne en bedre ytelse enn det som følger av opsjonsavtalene, skriver BAHR i sin vurdering.

Motsatt konklusjon

Advokatbyrået Selmer konkluderer derimot med at alt er greit:

- Etter vår vurdering ligger avviklingen av Hydros opsjonsprogrammer innenfor styrets kompetanse etter allmennaksjeloven, heter det.

- Stor avstand

Det har vært spekulert i at BAHR ble koblet på saken en dag etter Selmer fordi ministeren ikke var fornøyd med konklusjonene som var i ferd med å formes hos Selmer.

Næringsministeren avviser dette.

- Det er overhodet ikke tilfellet. Hadde vi ikke hatt tillit til Selmer, hadde vi ikke engasjert dem, sier Andersen til E24.

- Hvorfor kom ikke BAHR inn i saken fra begynnelsen av da?

- Det er jeg usikker på. Vår intensjon var å ha to juristmiljøer på saken, svarer statsråden.

Jobbet til siste slutt

Ifølge næringsministeren har advokatene og departementet jobbet med sine vurderinger helt frem til kveldens pressekonferanse.

- Vi fikk siste utgave noen minutter før pressekonferansen, sier Andersen.

- Når fikk dere første utgave?

- Jeg vil ikke gå inn på det, men vi har snakket sammen underveis.

Les flere nyheter på E24

På forsiden nå