Norwegian vant søksmål om «kundenapping»

Flyselskapet ble frikjent av Oslo tingrett. Nå må det tyrkiske selskapet betale saksomkostninger. <p><b>VANT:</b> Norwegian har ikke gjort noe galt i saken om «kundenapping», ifølge fersk dom fra Oslo tingrett. </p>

VANT: Norwegian har ikke gjort noe galt i saken om «kundenapping», ifølge fersk dom fra Oslo tingrett. 

Som E24 har omtalt: Selskapet Express Group Havacilik Egitim Hizmetleri (EAG) mente at Norwegian har drevet med «kundenapping» da de i 2016, ifølge saksøkeren, brøt en kontrakt om salg av fire Boeing 737–300 og to motorer.

Nå har Oslo tingrett konkludert med at Norwegian ikke har gjort noe galt i saken.

Samtidig er EAG dømt til å betale flyselskapets saksomkostninger på drøyt 430.000 kroner.

Det fremkommer av dommen fra tingretten.

Solgte til kunde

EAG anførte i retten at Norwegian trenerte gjennomføringen av kontrakten, og til slutt heller solgte flyene og motorene til EAGs egen kunde, BulAir.

Tingretten skriver i sin dom at man ikke kan se at Norwegian «har hatt reelle forhandlinger med BulAir» i forkant av avtalens utløpsdato, den såkalte «Termination Date».

«Ikke tilstrekkelig sannsynliggjort»

EAG mente videre at Norwegian «forsettlig og gjennomgående tilbakeholdt opplysninger for å tilegne seg depositum fra EAG».

Retten skriver at de ikke kan se «tilstrekkelig sannsynliggjort noen illojalitet eller forsettlig mislighold fra Norwegians side i saken som kan gi grunnlag for kravet om dekning av oppfyllelsesinteressen.»

«Tvert om hadde Norwegian interesse av å få gjennomført avtalen med Express siden denne ga større fortjeneste enn salget til BulAir. Norwegian fulgte lojalt opp avtalen med Express ved å fly det første flyet til Varna uten at dette ble betalt av Express i henhold til avtalen,» heter det i dommen.

E24 har vært i kontakt med EAGs norske advokat - som opplyser at de ikke har anledning til å kommentere saken.

På forsiden nå