Tillitsvalgte var bekymret for sommertrøbbel allerede i fjor

Møtereferat mellom tillitsvalgte og Norwegian-ledelsen viser at fagforeningene tok opp bemanningsproblemene allerede i september. – Det er definitivt et selskapsproblem,  sier leder i Norwegians kabinforening.


<p><b>BEKYMRET FOR BEMANNINGEN:</b> Flere kanselleringer av Norwegian-flyvninger i helgen og påfølgende mandag har grunnlag i mangelen på piloter nå i sommersesongen. Pilotmangelen ble varslet av fagforeningene ved gjentatte anledninger. lllustrasjonsfoto av flykanselleringer ved Oslo Lufthavn.</p>

BEKYMRET FOR BEMANNINGEN: Flere kanselleringer av Norwegian-flyvninger i helgen og påfølgende mandag har grunnlag i mangelen på piloter nå i sommersesongen. Pilotmangelen ble varslet av fagforeningene ved gjentatte anledninger. lllustrasjonsfoto av flykanselleringer ved Oslo Lufthavn.

Tillitsvalgte i fagforeningen Norwegian Pilot Union, NPU, informert ledelsen om manglende bemanning lenge før kanselleringene inntraff i helgen.

Det kommer frem av referater fra kontaktmøter mellom de tillitsvalgte og Norwegian-ledelsen, som E24 har fått innsyn i.

Manglende bemanning av piloter skal ha vært en av hoveddriverne bak Norwegians «sommerkaos» i helgen og den påfølgende mandagen, som førte til en rekke kanselleringer og rammet flere hundre passasjerer.

I møtereferater fra henholdsvis 8. september, 12. januar og 16. mars kommer det tydelig frem at de tillitsvalgte har etterlyst mer informasjon om bemanningssituasjonen, og at dette ikke har blitt møtt av ledelsen.

Tok opp bemanningsspørsmålet flere ganger

Pilotenes tillitsvalgte har henvendt seg direkte til ledelsen gjentatte ganger i spørsmålet om hvordan behovet for piloter blir utover året, viser møtereferatene.

Blant annet er det statusen på bemanningen fram mot sommermånedene som går igjen. Det refereres også til mengden fridagerskjøp og hvordan dette løses inn mot sommersesongen.

Fagforeningen NPU merket seg allerede i januar at lite reell informasjon ble gitt tilbake fra ledelsen.

Ledelsen svarer at den har full kontroll, og at det ikke er behov for flere detaljer omkring bemanningen, til tross for at de tillitsvalgte til stadighet etterspør slik informasjon.

Kabinforeningen advarte også

Leder i Norwegians kabinforening, Marit Lindén, sier til E24 at de også har tatt opp spørsmålet om pilotbemanning med Norwegian-ledelsen.

– Vi tar det opp i kontaktmøtene vi har med selskapet jevnlig. Seneste møte var i juni, hvor vi påpekte dette, sier Lindén.

 <p>Leder i Kabinforeningen Marit Lindén sier til E24 at foreningen ved flere anledninger har tatt opp bemanningsproblemet med Norwegian-ledelsen.</p>

Leder i Kabinforeningen Marit Lindén sier til E24 at foreningen ved flere anledninger har tatt opp bemanningsproblemet med Norwegian-ledelsen.

Hun peker på at Norwegian har ansatt for få piloter, og at den lave pilotbemanningen åpenbart er et aktuelt problem.

– Hvilken respons har dere fått fra ledelsen når dere har tatt opp disse spørsmålene?

– Responsen er at de også er klar over det, og at de gjør sitt beste for å få bemannet opp. Jeg vet jo at pilotene har påpekt dette, og at de har vært tydelige i sitt budskap til selskapet, sier Lindén.

Hun peker på at Norwegian er et selskap i kraftig vekst, og at det ikke virker som selskapet har tatt høyde for å henge med i utviklingen på pilotsiden.

– Det er definitivt et selskapsproblem. Som sagt har vi påpekt dette lenge, og vi har naturligvis sett at det er et behov.

Hun understreker at selskapet er godt bemannet på kabinsiden.

– Men det hjelper jo ikke så mye når det er pilotene som må ta oss fra a til b, legger Lindén til.

Norwegian: Tar grep

Pressekontakt Astrid Mannion-Gibson i Norwegian vil ikke kommentere saken.

– Hvem som har sagt hva og når er det sikkert flere oppfatninger om, men vi ønsker ikke å delta i en mediedebatt om dialogen mellom tillitsvalgte og selskapet.

Hun skriver at selskapet alltid forsøker å bemanne så godt som mulig, men vi har dessverre vært ekstra sårbare nå i høysesongen på grunn av crewmangel.

Dette er også grunnen til at selskapet har flere innleide fly som opererer noen av rutene i sommerprogrammet. Forsinkelsen av den nye flytypen Boeing 737 MAX har også medvirket til ytterligere utfordringer, skriver hun.

– Vi gjør nå alt vi kan for at operasjonen skal gå på rute resten av sommeren og har tatt grep. Vi har gitt tilbud til piloter som er beredte til å selge fridager, med en betydelig kompensasjon for å avhjelpe situasjonen. Vi har allerede fått veldig god respons fra våre piloter, og mange er villige til å stille opp for å sikre sommertrafikken. I tillegg ser vi også på muligheten til å leie inn flere wetleasemaskiner fremover. Samtidig rekrutterer Norwegian stadig nye piloter – over 500 i 2016 og rundt 400 så langt i år, skriver Mannion-Gibson.

Dette er saken

** Norwegian-pilotenes fagforening Norwegian Pilot Union (NPU) mener selskapet har brutt tariffavtalen direkte da Norwegian gikk inn for å tilby pilotene fire ganger normalt lønnsnivå for å jobbe i sommer. En kaptein kunne da tjene mellom 18.000 og 24.000 kroner på én dag. En førsteoffiser kunne tjene rundt 12.000 kroner på en dag.

** NPU-leder Halvor Vatnar ville tirsdag ikke gi en videre kommentarer til E24, men mener saken er svært omfattende og kompleks. På spørsmål fra Dagens Næringsliv (bak betalingsmur) om hvorvidt Norwegian har brutt tariffavtalen, svarer Vatnar imidlertid ja.

– Selvfølgelig har de det, skrev Vatnar i en sms til avisen, som påpeker at slike tilbud er en del av kollektivavtalen og skal forhandles om på vanlig måte.

** Tilbudet ble fremmet til fagforeningen på fredag, som en kriseløsning for å øke bemanningen før helgen. Tilbudet ble raskt avvist av NPU, som holder fast ved at pilotene har rett til fridager nå i sommersesongen, og at det er kritisk hvis piloter sier ja til slike tilbud når de egentlig er slitne og trenger fridager.

** Etter avvisningen endte helgen og den påfølgende mandagen med flere kanselleringer, og flere hundre nordmenn ble rammet av avlyste Norwegian-flyvninger.

** Kanselleringene skyldes i hovedsak mangelen på piloter nå i sommer.

** I løpet av mandagen, da 19 fly ble kansellert, skal Norwegian ha kontaktet pilotene direkte gjennom et brev, sett av Dagens Næringsliv. I brevet oppfordres det til at pilotene tar tilbudet om høyere lønn for flyvninger nå i sommer.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå