Bred oppgang blant bedrifter på Vestlandet: – Vi kjører på et høyere gir

Nær sagt alle næringer på Vestlandet bidrar nå til en positiv utvikling, men trusselen om økte tollbarrierer skaper også frykt blant eksportbedriftene.


<p><b>OPTIMISME:</b> Bedriftsledere i Møre og Romsdal melder om oppgang i resultatindeksen for andre kvartal på rad, og har høye forventninger til det neste halvåret. Her fra Kleven Verft i Ulsteinvik.</p>

OPTIMISME: Bedriftsledere i Møre og Romsdal melder om oppgang i resultatindeksen for andre kvartal på rad, og har høye forventninger til det neste halvåret. Her fra Kleven Verft i Ulsteinvik.

– Fremtidsoptimismen øker blant bedriftene på Vestlandet, og nå er vi egentlig tilbake der vi var før oljekrisen, sier konserndirektør for bedriftsmarkedet Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Torsdag slipper banken Vestlandsindeksen for andre kvartal, som de har utarbeidet i samarbeid med Respons Analyse, hvor 700 bedriftsledere blir intervjuet om økonomiske resultater de siste tre månedene og forventningene til det neste halvåret.

– Ser vi tilbake til før oljeprisfallet i 2014, var det sprengt kapasitet i bedriftene. Nå rapporterer bedriftene igjen om økende problemer med å møte etterspørselen. Vi kjører på et høyere gir, sier Fresvik.

Vestlandsindeksen går fra 0 til 100, hvor et svar over 50 indikerer et positivt syn og et tall under 50 et negativt syn.

For andre kvartal 2018 viser Vestlandsindeksen en resultatindeks på 64 og en forventningsindeks på 68,2. Tilsvarende tall for andre kvartal 2017 var henholdsvis 60,9 og 62,3.

For første kvartal 2018 viste barometeret en resultatindeks på 60,3. Det er dermed den største oppgangen fra ett kvartal til den neste noensinne i Vestlandsindeksens historie, som altså strekker seg tilbake til februar 2012.

På nivå med 2014

Resultatindeksen viser hvordan bedriftene på Vestlandet har opplevd den økonomiske situasjonen de siste tre månedene.

Denne er nå på sitt høyeste nivå siden andre kvartal 2014. Da lå fremdeles oljeprisen på 110 dollar fatet.

Alle næringsgrupper viser positiv utvikling, med unntak av én: shipping, transport og lagring.

I takt med at oljeprisen har steget og bedriftene har gjennomført omfattende kostnadskutt, har bedriftene eksponert mot olje- og gassnæringen gradvis tettet gapet til de skjermede bedriftene, viser de tidligere utgavene av Vestlandsindeksen.

Nå viser resultatindeksen at bedrifter med mer enn 50 prosent av omsetningen knyttet til olje- og gassvirksomhet er på nivå med før oljeprisfallet i 2014. 

Særlig bidrar økt sysselsetting og økte investeringer til oppgangen i resultatindeksen for disse bedriftene. Hele 43 prosent av petroleumsbedriftene melder om økte investeringer de siste tre månedene, mot 17 prosent i første kvartal. Med økende oljepris har også etterspørsel og lønnsomhet i bransjen gått opp.

Nå får petroleumsbedriftene også følge av resten av vestlandsøkonomien i den positive utviklingen.

Frykt for økte handelsbarrierer

Forventningsindeksen, som viser hvilke forventninger bedriftene har til markedssituasjonen de neste seks måneder, øker for bedrifter både i og utenfor petroleumsnæringen. Denne indeksen ligger nå på sitt høyeste nivå siden andre kvartal 2013.

For to næringsgrupper når forventningsindeksen sine høyeste nivåer i målingens historie: Bygg- og anlegg og industri, kraft og oljeutvinning. Jordbruk, skogbruk og fiske er den eneste næringsgruppen som nedjusterer forventningene for de neste seks månedene.

 <p><b>SER ØKT OPTIMISME:</b> Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.</p>

SER ØKT OPTIMISME: Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Utviklingen tyder dermed på at den positive utviklingen i vestlandsøkonomien ikke vil gi seg med det første.

Men trusselen om økte handelsbarrierer skaper også en frykt blant vestlandske eksportbedrifter. Over 20 prosent av bedriftslederne svarer at økte tollbarrierer vil skape store utfordringer.

Særlig er det bedrifter som eksporterer til USA og Asia som opplever økt usikkerhet. Nesten halvparten av disse venter store økonomiske utfordringer dersom det oppstår tollbarrierer.

– Økte tollbarrierer mellom USA på den ene siden og Canada, Mexico og EU på den andre siden kan bidra til å dempe veksten i verdensøkonomien. Vestlandet står for nesten halvparten av vareeksporten fra Norge. Det har tjent oss vel, men i slike situasjoner gjør det oss også sårbare. Akkurat nå får vi god drahjelp fra økt fart i verdensøkonomien, men økt proteksjonisme kan skape usikkerhet, sier Fresvik.

Hvor store konsekvenser økte tollbarrierer eventuelt kan få, er imidlertid usikkert, mener hun.

– Ser vi tilbake i tid til da eksempelvis Kina og senere Russland stanset importen av norsk laks, var laksenæringen overraskende raske til å bygge opp nye store markeder. Det tror jeg andre eksporterende næringer kan klare nå også, hvis det amerikanske markedet skulle få økte restriksjoner lenger enn midlertidig, sier hun., sier hun.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå