Sjeføkonom om ny industrinedgang: – Det kraftigste fallet er bak oss

Samtlige kvartal i 2015 endte med tilbakegang i industrien, men en vekst i næringsmiddel- og matvareindustrien bremset fallet.


<p><b>BEDRIFTSBESØK:</b> Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tord Lien besøker Elektrolysehallen på Hydro Karmøy. Direktør Trond Olaf Christophersen ved Hydro Karmøy og Svein Richard Brandtzæg som leder Norsk Hydro viser frem hallen. </p>

BEDRIFTSBESØK: Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tord Lien besøker Elektrolysehallen på Hydro Karmøy. Direktør Trond Olaf Christophersen ved Hydro Karmøy og Svein Richard Brandtzæg som leder Norsk Hydro viser frem hallen. 

Sammenlignet med tredje kvartal gikk industriproduksjonen i årets siste kvartal ned med 1,4 prosent, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. 

Og det er igjen en lav produksjon blant leverandører til olje- og gassektoren som forklarer mye av nedgangen. Produksjonen i næringene maskinreparasjon- og installasjon er ned henholdsvis 9,7 og 4,4 prosent, fra tredje til fjerde kvartal.

Bakteppet for fallet i industriproduksjonen er redusert investeringsaktivitet i norsk olje- og gassektor, ofte omtalt som oljebremsen i norske medier.

 <p>Sjeføkonom Stein Bruun</p>

Sjeføkonom Stein Bruun

– Vårt syn er at den kraftigste fallet er bak oss, sier Stein Bruun til E24, sjeføkonom i Seb.  

Bruun peker på at det ble et mindre fall enn ventet i industriproduksjonen i desember, til tross for at fjerde kvartal endte svakt. Samtidig har det ikke vært flere kvartaler på rad med fall siden 2009.

Bruun viser til at innkjøpsindekser (PMI) fra norske bedriftsledere har vist til bedring i fremtidsutsiktene, og da spesielt i ordresituasjonen. 

Mat og drikke demper fallet

En vekst i næringsmiddel- og drikkevareindustrien samt papir- og papirvareindustrien i Norge med på å dempe fallet i industriproduksjonen.

Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen fra november til desember hadde en nedgang på 0,3 prosent. 

Storhetstid er forbi

 <p>Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen</p>

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen

– Det ser ut som norsk industriproduksjon toppet ut i andre halvår 2014, og det som er oppsiktsvekkende med dagens tall er at Norge går i samme retning som resten av verden – inn i en lavkonjunktur, sier Jan Ludvig Andreassen til E24, sjeføkonom i Eika-gruppen.

Han ser med bekymring at det denne uken også har tikket inn negative ordretall fra stormakter som USA, Japan og Tyskland:

– Den negative trenden vil forsterkes i 2016, og det er usikkert hvor lenge denne trenden vil vedvare.

Fra november 2014 til november 2015 har norsk industriproduksjon krympet med 6,6 prosent. Til sammenligning viser estimerte tall fra statistikkontoret i EU, Eurostat, at eurosonen har en vekst i industriproduksjonen på 1,6 prosent.

Spår nullvekst

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri gikk i slutten av januar og sa at de tror på en nullvekst for norsk økonomi i 2016.

– Totalt sett i norsk industri forventer vi nullvekst i år. Samtidig forventer vi at petroleumsindustrien har en negativ vekst på seks prosent, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri, sier Sunde til E24, og legger til.

– Vi spår en sterkt redusert sysselsetting i år.

 <p><b>HA NEDBEMANNINGER I BAKHODET:</b> Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri presenterer ferske prognoser tidligere i år.<br/></p>

HA NEDBEMANNINGER I BAKHODET: Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri presenterer ferske prognoser tidligere i år.

Prognosene ble først presentert i Norsk Industris konjunkturrapport. 

Arbeidsgiverorganisasjonen anser arbeidsmarkedet som svært lite stramt, og at vi har en situasjon der mange selskaper nedbemanner og enkelte selskaper går konkurs. Sunde mener dette er et relevant bakteppe for årets lønnsoppgjør.

– I år må vi ha et lønnsoppgjør som er så moderat at vi må tilbake til 30-årene for å se noe tilsvarende, sier Sunde.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå