Vil bygge oppdrettsanlegg i fjellhall – prislapp på over 500 mill

Hardanger-selskap vil ta fisken inn i fjellet, planlegger å bygge fjellhaller på 20.000 kvadratmeter.


<p><b>SJØDEPONI</b>: Planen innebærer å hente ut 400.000 kubikkmeter masse som skal fylle ut et kaianlegg utenfor oppdrettsanlegget.</p>

SJØDEPONI: Planen innebærer å hente ut 400.000 kubikkmeter masse som skal fylle ut et kaianlegg utenfor oppdrettsanlegget.

Dypt inne i fjellet i Jondal i Hardanger vil Hardanger Fishfarm AS bygge et oppdrettsanlegg på 20.000 kvadratmeter. Anlegget skal kunne produsere mellom 5.000 og 7.000 tonn postsmolt i året. Postsmolt er lakseunger opp til ett kilo, som holder til i ferskvann før de settes ut i sjøen.

Det var Hardanger Folkeblad som først omtalte planene.

To fjellhaller med kar for fisk og én for blant annet teknisk utstyr og lager kan, hvis alt går etter planen, så ferdig om fire år.

Henning Grønhaug i Hardanger Fishfarm sier hovedårsaken til planen om å bygge i fjellet er at en tilsvarende tomt utendørs ikke er mulig å få til i Hardanger.

– Vi holder til i Hardangerfjorden, og belastningen i fjorden når det gjelder oppdrett har jo vært omtalt i lang tid. Vi som startet Hardanger Fishfarm er på ingen måte oppdrettere, men vi har god kompetanse på bygging i fjell, og har bygget kraftstasjoner i fjell før, sier han til E24.

– Når det gjelder lokasjonen har vi eiendommen allerede, og kraftverket med tilgang til fjorden. Da lå alt til rette for å kunne bygge et anlegg inne i fjellet. Å bygge et så stort anlegg utendørs her er utenkelig, det finner man ikke stor nok tomt til.

 <p><b>FJELLHALLER</b>: Slik ser Hardanger Fishfarm AS for seg at fjellanlegget for oppdrettssmolt skal se ut.</p>

FJELLHALLER: Slik ser Hardanger Fishfarm AS for seg at fjellanlegget for oppdrettssmolt skal se ut.

Fullt ut konkurransedyktig

Smolt er betegnelsen på unger av anadrom laks som er blitt klare for utvandring fra ferskvann til saltvann. Ifølge Grønhaug er det store gevinster å finne i det å produsere smolt, fordi man betraktelig reduserer tiden fisken trenger i sjøen før den er slakteklar.

– Man skal jo ha ferskvann også. Så da dukket ideen opp om å bygge i fjellet. Prisen per kvadratmeter er fullt ut konkurransedyktig med det å bygge en tilsvarende industrihall i dagen til et sånt formål. Det var disse konseptene som lå til grunn for at vi begynte med dette.

 <p>FISKETANKER: Til sammen opp mot 20.000 kvadratmeter med innendørs oppdrettsanlegg vil koste over 500 millioner kroner, ifølge Hardanger Fishfarm.</p>

FISKETANKER: Til sammen opp mot 20.000 kvadratmeter med innendørs oppdrettsanlegg vil koste over 500 millioner kroner, ifølge Hardanger Fishfarm.

Skynder seg sakte

Nå er det varslet oppstart av detaljreguleringsarbeidet, og planene omfatter også å søke om et massedeponi hvor Hardanger Fishfarm ønsker å fylle ut sjøen med 400.000 kubikkmeter masse for å lage et havneareal, ifølge Hardanger Folkeblad.

– Nå skynder vi oss sakte. Det siger fremover, men vi lar det gå i det tempoet det går. Håpet er å få en reguleringsplan i havn innen et år eller to. Dette er jo offentlig saksbehandling, og kommer an på høringsuttalelser og sånne ting, sier Grønhaug.

Når alle tillatelser er klare kommer finansieringsrunden for prosjektet.

– Vi har finansiering frem til tillatelsene er klare og byggestart. Men med byggekostnader på over 500 millioner kroner er det klart at når vi kommer så langt, så må vi ut og hente kapital og knytte til oss samarbeidspartnere. Det er noe vi vil fokusere på når vi kommer så langt.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå