Petter Stordalen tjener penger på alt

Tjener hundrevis av millioner på hotell, eiendom og aksjehandel.
<b>STORDALEN:</b> Petter Stordalens personlige selskap hadde et årsresultat på 382 millioner kroner.
STORDALEN: Petter Stordalens personlige selskap hadde et årsresultat på 382 millioner kroner.

Petter Stordalens eget selskap, Anker Holding AS, vendte et sviende tap i 2008 til et stort overskudd i 2009.

Anker Holding, som er spissen i Stordalens selskapssystem, fikk et resultat før skatt 382 millioner kroner i 2009, mens året før ga et tap på 65 millioner kroner. Både hotell, eiendom og aksjehandel bidro til overskuddet, kan Stordalen fortelle.

- Det var en samlet kontantstrøm på rundt 680 millioner kroner i fjor, omtrent en dobling fra i fjor. Hotellselskapet leverte 322 millioner, mens eiendom leverte 160 millioner svenske kroner og Home Capital leverte 310 millioner kroner, sier Petter Stordalen til E24.

Driftsresultatet falt fra 413 millioner kroner til 127 millioner kroner i 2009, men takket være finansoverskudd på 230 millioner kroner ble det et pent overskudd for Stordalen.

Samlet omsatte Anker Holding i 2009 for 4737 millioner kroner, ned fra 5050 millioner kroner i 2008, viser regnskapet.

Aktiv i aksjemarkedet

Petter Stordalen er aktiv i aksjemarkedet via selskapet Home Capital AS, som inngår i Stordalens Home Invest AS.

- I 2008 gikk det feil vei i aksjemarkedet, noe som svekket Home Capital, mens vi tok tap på Norske Skog i 2009, forklarer Stordalen.

"Konsernet er gjennom datterselskapet Home Capital AS en betydelig aktør i verdipapirmarkedet. Virksomheten omfatter kjøp og salg av likvide, børsnoterte aksjer og andre verdipapirinstrumenter", heter det i regnskapet til Anker Holding AS.

- Vi kommenterer ikke hvilke aksjer vi handler i, svarer Stordalen på spørsmål om hvilke aksjer de hadde ved utgangen av 2009 og i dag.

Betaler ansatte godt

Den langsiktige gjelden i Home Capital AS, 1,28 milliarder kroner, ble i 2009 konvertert til aksjekapital og overkursfond.

De tre ansatte i Home Capital AS økte lønningene fra 9 til 31 millioner kroner, hvor daglig leder tjente 8,5 millioner kroner i 2009.

- De er betalt i forhold til avkastning, sier han.

I 2009 hadde Home Capital AS en avkastning på 63,6 prosent på sine investeringer. Dette bidro med 310 millioner kroner i driftsresultat for selskapet,

- Det var en heftig avkastning i fjor, mens det har vært langt mer krevende i år. Børsen er ned litt over 6 prosent, og vi følger omtrent indeksen, sier han.

Mange selskaper

Anker Holding AS er et investeringsselskap og er morselskapet til Homes Invest AS. Home Invest AS eier Choice Hotels Scandinavia AS og Home Properties AB i Sverige.

Choice hadde ved utgangen av 2009 168 hoteller i drift. 76 ligger i Norge, 70 i Sverige, 18 i Danmark, to i Finland, ett i Estland og ett i Latvia.

Petter Stordalen har totalt 5759 ansatte - 3673 kvinner og 2086 menn.

- Det er et stort ansvar å ha så mange ansatte, og det er et ansvar jeg er stolt av. I hotellbransjen kan du aldri vinne kunder med messing og marmor, men med fantastiske ansatte. Og det har vi, avslutter Stordalen.

Flere saker på E24

På forsiden nå