- Polakkene straffes

Kommunen kan ikke lenger løpe fra ansvaret sitt, mener ombudsmann i Oslo bygningarbeiderforrening. Etter at Omsorgsbygg stengte flere byggeplasser i Oslo, står en rekke polske bygningarbeidere uten lønn.

- Det er altfor lett å si at man ikke viste, sier ombudsmann Jonas Bals i Oslo bygningsarbeiderforrening.

Nå krever han at Oslo kommune tar sosial dumping på alvor, og tar ansvar for polakkene som fredag ble sendt hjem til Polen da Omsorgsbygg stengte byggeplassen de jobbet på.

- Det kan ikke være slik at Oslo kommune kan fraskrive seg ansvaret nedover i kjeden. De må få et hovedansvar for at de som jobber på byggeplasser for Oslo kommune har ordnede arbeidsforhold, sier Bals.

Oslo kommunes Omsorgsbygg KF stengte to byggeplasser i Oslo på grunn av uakseptable og trolig lovstridige forhold for utenlandske bygningsarbeidere. Det kommunale selskapet har også frosset alle utbetalinger til hovedentreprenør Byggmester Harald Langemyhr AS. At pengestrømmen stoppes, slik at hovedentreprenøren ikke får betalt, synes ombudsmannen er på sin plass. Det utilsiktede resultatet er at de polske arbeiderne kanskje heller ikke får betalt.

Uten lønn.

- Her blir polske arbeidere straffet ved at de ikke får den lønnen de har krav på. Nå mener vi at Oslo kommune må gå inn med et solidarisk ansvar og sørge for at pengene entreprenøren skulle hatt, går direkte til de arbeiderne som har jobbet på byggeplassen, sier Bals.

Han mener det så langt har vært altfor lett for Oslo kommune å skjule seg bak paragrafer i kontrakten som har nulltoleranse til sosial dumping.

- Det hadde vært lett for Oslo kommune og Omsorgsbygg å sjekke forholdene på byggeplassene sine. Arbeiderne her var sprekkeferdige til å fortelle oss om forholdene de jobbet under, sier Bals.

Nå mener han at Oslo kommune ikke bare har et ansvar for det som har skjedd på disse byggeplassene, men også det som kommer til å skje med de som har vært med på å bygge barnehager og sykehjem i Oslo.

- De polske arbeiderne trenger lønna til å forsørge familien. Det er dramatisk for dem hvis de nå ikke får lønn, sier Bals.

Han får støtte fra lokalpolitikeren Ragnar Leine som kommer til å ta dette opp politisk, både i bydelen og i byrådet.

- Det er viktig at vi får bedre kontrollrutiner på arbeidsplassene. Slike saker som dette kan vi ikke være kjent med i kommunen, sier Leine, som representerer Rødt.

Som svar på kritikken sier Omsorgsbygg at de formelt sett har tatt dette problemet på alvor.

- Den direkte lønnsutbetalingen fra entreprenør til den enkelte arbeidstager, det tilhører ikke det direkte ansvaret for Omsorgsbygg, og vi kommer ikke til å utbetale deres lønn, sier fungerende leder for Omsorgsbygg, Per Morten Johansen.

Likevel lover han å se hva som kan gjøres for de polske arbeiderne dersom fagforreingen velger å kjøre en slik sak.

- Vi ønsker overhode ikke å løpe fra vårt ansvar. Det er vårt ansvar at dette ikke skal skje, sier han.

Arbeidstilsynet har fått en fullstendig liste over Omsorgsbyggs byggeplasser, som nå skal sjekkes. Samtidig vurderer det kommunale selskapet om de skal nedsette et eget kontrollutvalg for å sjekke sine egne prosjekter i fremtiden.

- Vi har vært ute på byggeplassene og gått vernerunder hver eneste uke uten å oppdage dette, sier Johansen.

På forsiden nå