Postordre- konge gir bort 211 millioner

Formuen er bygget opp med postordresalg. Nå får barn i Afrika glede av millionene Ivar S. Løge (70) har tjent på pynteugler og syngende julenisser.

			Mange har nok trukket på smilebåndet over produktutvalget i Ivar S. Løges postordrekataloger.Men gründeren kan trygt smile tilbake: Han har tjent nærmere en milliard på salg av klær ogsnurrepiperier og gode aksjeinvesteringer.
Mange har nok trukket på smilebåndet over produktutvalget i Ivar S. Løges postordrekataloger.Men gründeren kan trygt smile tilbake: Han har tjent nærmere en milliard på salg av klær ogsnurrepiperier og gode aksjeinvesteringer.

Han har solgt sexbøker, spillende julenisser og bærbare urinaler. Han har sendt ut mer enn 100 millioner postordrekataloger til norske husstander. Og han har tjent nesten en milliard på sine år som kremmer i norske postkasser.

Nå blir Select-gründer Ivar S. Løge en av Norges største filantroper. Fra sitt private investeringsselskap ga han i fjor 211 millioner kroner til en nystartet veldedig stiftelse som bærer 70-åringens eget navn.

Men det er bare begynnelsen, sier gründeren selv.

- Jeg har besluttet at det vesentligste av min formue skal gå til stiftelsen, sier Løge til Aftenposten.

Mottagerne er nok blant dem som kanskje ikke setter fiberoptiske snømenn til kun 98,50 øverst på ønskelisten.

- Jeg har lenge sett at verdens ressurser er veldig skjevt fordelt, sier postordrekongen.

Styrtrik

Selv har gründeren hatt lite å klage over. Investeringsselskapet han eier har tjent 350 millioner kroner etter skatt siden 2004. I fjor ble det nesten 52 millioner kroner i pluss. Bladet Kapital anslo i fjor at formuen, som har vokst betraktelig på vellykkede aksjeinvesteringer, er på 900 millioner kroner.

Fremover skal pengene gjøre drømmer til virkelighet for ildsjeler med ønske om å forandre hverdagen til vanskeligstilte i utviklingsland. Arbeidet gjøres i samarbeid med det norske investeringsrådgivningsselskapet Formuesforvaltning, der Ingrid Stange har ansvaret for filantropisk rådgivning.

- Vi har sett at dette er en trend, sier hun.

- Det er folk som har skaffet seg betydelige formuer, mens målet var å skape noe. Det ønsket styrer også den filantropiske virksomheten. Det å arve store formuer er ikke nødvendigvis av det gode. For mange vil det å kunne skape sosial forandring være viktigere, sier Stange.

Som i business

Stange er selv blitt styremedlem i Ivar S Løges stiftelse, med ansvar for å velge ut og følge opp Løge-stiftelsens prosjekter. Hun forteller at bistandsfilosofien er hentet fra næringslivet.

- Filantropisk virksomhet er ikke nytt. Det har vært en viktig del av samfunnet alltid. Det nye er at dette får en forretningsmessig form og et faglig tilsnitt. Her er Ivar Løge en av nyskaperne i Norge, sier Stange.

I likhet med såkalte såkornsfond (venturefond) som går inn og støtter gründere i oppstartsfasen med både penger og kunnskap, går Løges stiftelse inn med mer enn bare penger til innkjøp av pulter, kritt og tak over hodet.

- Vi kaller det venturefilantropi. Vi følger prosjektet over flere år, det er litt av det samme som vanlige venturefond gjør. Det gjelder å finne entrepenører som du har tro på, og tenke strategisk. Vi vil støtte personer som har en klar visjon om å skape sosial forandring, og som vi mener har en god mulighet for å lykkes.

Blant prosjektene som hittil har fått Løges stiftelse i ryggen, er New Life Community i Etiopia. Et prosjekt ledet av en norsk-etiopisk kvinne, Genet Loulseged, som har bygget opp skoletilbud og arbeidsplasser til tusenvis av barn og unge i Etiopia. I dette prosjektet samarbeider stiftelsen nært med Norske Kvinners Sanitetsforening. Løges stiftelse er også en av hovedsponsorene til Diambars i Sør-Afrika. Diambars har som visjon å gjøre lidenskap for fotball til en drivkraft for utdanning.

- Slik jeg ser det i dag, vil pengene bli brukt til formål først og fremst i Afrika, sier Løge.

Til E24-forsiden

På forsiden nå