Reitan vant viktig ankesak

En kjøpmann i 7-Eleven ble tilkjent én million kroner av Reitan-systemets bonusinntekter i tingretten. Resultatet ble null i lagmannsrett.

			Reitan Servicehandel og Magnus Reitan vant i retten og fikk dekket saksomkostninger på 450 000 kroner av motparten.
Reitan Servicehandel og Magnus Reitan vant i retten og fikk dekket saksomkostninger på 450 000 kroner av motparten.

Dommen kan få følger for flere kjøpmenn som vil gå til sak mot kjedene. Den tidligere franchiseren i 7-Eleven, John Rasmussen, fikk først medhold i kravet da saken var opp i Oslo tingrett i fjor. Det vakte stor oppmerksomhet da han ble tilkjent én million i erstatning som andel av kjedens bonusavtaler. I kjølvannet er det forberedt en rekke rettssaker mot Reitan Servicehandel fra kjøpmenn i Narvesen og 7-Eleven.

Rasmussen anket fordi han mente erstatningssummen var for lav, men han tapte. I tillegg er Rasmussen også dømt til å betale Reitan Servicehandels saksomkostninger på totalt 450000 kroner. Summen omfatter utgiftene Reitan har hatt både i tingretten og lagmannsretten.

Rasmussen fikk kun medhold i et restkrav etter et tidligere forlik på 100000 kroner.

Fornøyd med dom.

Kommunikasjonsdirektør Solfrid Flateby i Reitan Servicehandel er svært fornøyd med dommen i lagmannsretten.

–Veldig hyggelig, og denne dommen er svært positiv for oss. Dette er i tråd med det vi har sagt hele tiden. Våre avtaler på disse punktene som har vært omstridt, er veldig tydelige, sier Flateby.

Hun venter at dette også får følger for andre konfliktsaker mellom Reitan-systemet og franchisetagere. Flere saker skal være under forberedelse.

–Jeg tror ikke det blir så mange rettssaker om disse avtalene som enkelte hevder at det skal komme, sier Flateby.

En gruppe franchisetagere har også hatt en sak til behandling i voldgiftsretten.

–Er du like fornøyd med voldgiftsdommen?

–Det kan jeg ikke si noe om, siden den dommen er underlagt taushetsplikt fra partene, sier Flateby.

Hun vil imidlertid uttale seg generelt om de konfliktene Reitan Servidehandel har hatt med franchisetagere.

–Våre avtaler med franchisetagere før 2004 for 7-Eleven var spesielle. Nå er det spesifisert i avtalene at såkalte "joint marketing-midler" går til kjeden. I alle domsavsigelser er det slått fast at disse pengene tilhører kjeden, sier Flateby.

Fikk innsyn

Rett før saken til John Rasmussen kom opp i Borgarting lagmannsrett før jul, fikk han medhold i et krav om at innholdet i bonusavtalene kan legges frem for retten etter en kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg. Dette fikk ingen betydning for denne saken, da kjennelsen kom for sent. Rasmussen valgte likevel at saken skulle gå før jul.

Rasmussens advokat, Endre Storløkken, sier at de vurderer å anke saken videre til Høyesterett.

–Lagmannsretten har vist til et tidligere rettsforlik. Domstolen gikk denne gangen aldri inn på problemstillingen knyttet til innsyn i leverandøravtalene, sier Storløkken.

Les mer på E24 her.

På forsiden nå