Oppturen for bedrifter på Vestlandet fortsetter

Bedriftene på Vestlandet forventer en moderat vekst. Men den brå oppgangen lar vente på seg.


<p><b>KETCHUPEFFEKTEN UTEBLIR:</b> Bedrifter på Vestlandet forventer stødig bedring. Illustrasjonsbilde av en av Statoils plattformer på Troll-feltet i Nordsjøen.</p>

KETCHUPEFFEKTEN UTEBLIR: Bedrifter på Vestlandet forventer stødig bedring. Illustrasjonsbilde av en av Statoils plattformer på Troll-feltet i Nordsjøen.

– Den forsiktige oppgangen over flere kvartaler ser ut til å fortsette, men ketchupeffekten uteblir, sier konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik til E24.

Hun viser til funn i den såkalte Vestlandsindeksen, en undersøkelse blant 700 bedriftsledere som Sparebanken Vest lager i samarbeid med Respons Analyse.

I rapporten fremkommer at bedriftene både i og utenfor oljesektoren på Vestlandet melder om en moderat oppgang. Den såkalte resultatindeksen viser nemlig en stødig bedring, og steg i tredje kvartal til 61,5. Noe som er en videre oppgang fra bunnen på 56,4 i andre kvartal i 2016.

Etterspørselen går noe tilbake, mens lønnsomhet og sysselsetting bidrar til den positive utviklingen i resultatindeksen. Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre måneder.

Oppgang etter magre år

Det har vært noen magre år i norsk økonomi etter at oljebremsen for alvor skylte inn over landet i slutten av 2014.

Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.
Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Bakteppet var et kraftig investeringsfall på norsk sokkel, kombinert med oljeprisstupet. Usikkerheten var stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en særdeles oljesmurt norsk økonomi.

Men nå er krisestemningen avblåst.

– Det verste er bak oss når det gjelder store nedbemanningsrunder, blodrøde tall og investeringstørke. Men vi skal ikke tilbake til aktivitetsnivået i 2014, sier Janbu Fresvik.

SSBs nasjonalregnskap for andre kvartal, som ble lagt frem i slutten av august, viste at norsk økonomi er i ferd med å riste av seg oljebremsen.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets kommenterte i forbindelse med fremleggelsen at nasjonalregnskapet gir nok en bekreftelse på at norsk økonomi henter seg inn raskere enn mange fryktet.

– Dette er enda litt bedre enn vi hadde ventet. Det er bra vekst i produksjonen, og i tillegg ble veksten i forrige kvartal oppjustert. Det er bra vekst i etterspørselen også, spesielt privat forbruk, sa Bruce til E24.

Resultatindeksen støtter opp under at den moderate konjunkturoppgangen fortsetter. Samtidig er fremtidsutsiktene noe avdempet. Den såkalte forventningsindeksen går nemlig tilbake for andre kvartal på rad, og faller til 64,5, ned fra forrige topp på 65,7 i første kvartal.

– Forventningsindeksen er drevet av at etterspørselen har gått noe tilbake. Det kan være et tegn på at forbrukerne er blitt mer forsiktige, sier Janbu Fresvik.

Særlig Rogalandsbedriftene har nedjustert forventningene sine det siste kvartalet.

Store bedrifter har lavere forventninger enn små bedrifter

Janbu Fresvik peker på at de store bedriftene har lavere forventninger til fremtidsutsiktene enn små og mellomstore bedrifter.

– Digitalisering og økt konkurranse fra utlandet gjør at store bedrifter har moderate forventninger til sysselsettingsvekst, sier hun.

Samtidig viser hun til at de små og mellomstore bedriftene har vært bedre på omstilling enn de store, og har vært bedre på å holde på ansatte.

Mens store bedrifter har hatt store nedbemanningsrunder, har de mindre bedriftene brukt permitteringer i høyere grad, mener hun.

Et annet interessant funn i undersøkelsen er at en av fire bedrifter tilknyttet olje og gass-sektoren forventer å øke antallet ansatte.

Registrert arbeidsledighet falt videre i august, ifølge sesongjusterte tall som nylig ble lagt frem av Nav.

Arbeidsledigheten er fortsatt høyest i Rogaland, men også her har ledigheten falt det siste året. Det er nå 18 prosent færre ledige i oljefylket sammenlignet med august i fjor.

– Ledigheten går ned ved at bedrifter ansetter igjen, sier Janbu Fresvik.

Nasjonalregnskapstallene for andre kvartal vitnet også om at sysselsettingen gjorde et hopp etter to år med beskjeden vekst.

Økonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets sa at veksten i sysselsettingen stemmer med vekstbildet i norsk økonomi.

– Samtidig er vi fortsatt i en oppgangskonjunktur, og det er mye å hente inn igjen fra noen svakere år, la hun til.

Tror på bedre tider

SpareBank 1 SR-Banks ferske konjunkturbarometer, som ble lagt frem mandag, bekrefter at bedriftene på Sør-Vestlandet tror på bedre tider.

Bedriftene i regionen melder om bedre tider sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig sier 60 prosent av de 600 spurte bedriftene at de venter oppgang det kommende året. 40 prosent venter nedgang. Dette underbygger at optimismen har fått feste på Sør-Vestlandet.

Konjunkturbarometeret for Sør- og Vestlandet som Sparebank 1 SR-Bank står bak er ment å gi en indikasjon på den økonomiske utviklingen i Rogaland, Hordaland og på Agder.

– Oljenedgangen er bak oss. Bedriftene med høy oljeeksponering har hatt veldig krevende tider, men nå er det tegn til at bunnen er nådd. Nåsituasjonen har gått fra fallende i april til stabil i august, og utsiktene for det kommende året har bedret seg markert, skrev Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, i en pressemelding mandag.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå