Sa nei til Stoltenberg

- Mongstad er et godt prosjekt, sier toppsjefen i det tyske energiselskapet E. ON Ruhrgas. Men kjempeselskapet avslo selv å være med på Stoltenbergs norske månelanding.

- Det er et interessant prosjekt, men vi hadde allerede engasjementer i andre deler av verden og valgte ikke å engasjere oss ytterligere på dette området. I tillegg konsentrerer vi oss mer om CO2-håndtering i kullkraftverk enn fra gasskraftverk fordi vi anser dette som langt mer hensiktsmessig av økologiske og økonomiske grunner. Det er dobbelt så stor konsentrasjon av CO2 i kull som i naturgass, som derfor er betydelig mer klimavennlig. For oss er det derfor effektivt å redusere CO2-utslipp fra kullkraftverk, sier Burckhard Bergmann.

- Så det er bedre med CO2-rensing av kull enn av gass?

- Fra vårt ståsted, ja., fordi vi har mange kullkraftverk. Vi skiller ut dobbelt så mye CO2 av eksosen fra et kullkraftverk som fra et gasskraftverk med omtrent samme kostnader.

- IEA spår at kullforbruket vil øke mest av alle fossile brennstoffer frem til 2030. Hvilken fremtid ser du for deg når det gjelder kull?

- Jeg tror at prisforskjellen mellom kull og andre fossile brennstoffer fortsatt vil være meget betydelig. Derfor tror jeg det er nok økonomiske argumenter for satse på CO2-håndtering fra kullkraftverk. Jeg tror kullkraftverk fortsatt vil spille en viktig rolle i energikildespekteret.

Styreformannen i E. ON Ruhrgas, som er Europas største energiselskap ved siden av franske Gaz de France Suez, er i Norge for å markere 30-årsjubileet for oppstarten av den norske gasseksporten til Tyskland.

Følgene av klimapolitiske tiltak vil bety mindre bruk av fossile brennstoffer og mer bruk av fornybar energi. Det kan også få konsekvenser for etterspørselen etter naturgass, mener han.

- Vi opplever nå en meget stor usikkerhet knyttet til utviklingen i etterspørselen. Klimapolitiske tiltak vil i stor grad påvirke etterspørselen. Klimapolitiske tiltak vil gå i retning av energisparing og energieffektivitet. Som en umiddelbar konsekvens vil etterspørselen i land som Tyskland bli merkbart lavere. Samtidig vil fornybare energikilder få større betydning og det europeiske energimarkedet vil liberaliseres ytterligere.

Konkurransepresset på naturgassmarkedet vil derfor øke ytterligere, sier Bergmann.

E. ON Ruhrgas-toppen tror - usikkerheten til tross - at det ikke er noe å frykte for den norske gasseksporten. Tyskland er i dag ett av hovedmottagslandene for norsk gass.

En fjerdedel av den tyske importen av gass kommer fra Norge og andelen kommer opp i 28 prosent i 2010, og E. ON Ruhrgas kjøper i dag mer gass fra Norge enn fra Russland. Og selskapet ønsker seg enda mer norsk gass for å dekke opp for fallende produksjon i Tyskland og for å selge i andre europeiske markeder.

På forsiden nå