Rederiforbundet skjerper klimakrav

Norges Rederiforbund setter nå klare klimakrav til shippingbransjen, og vil ha nullutslipp innen 2100, og en halvering av utslippene innen 2050.


<p><b>SKJERPER KLIMAKRAV:</b> Norges Rederiforbund tar nå til orde for kraftige klimakutt i shippingbransjen globalt, og ønsker 50 prosent kutt innen 2050 og nullutslipp innen 2100. Her fylles et tankskip i Persiabukta.</p>

SKJERPER KLIMAKRAV: Norges Rederiforbund tar nå til orde for kraftige klimakutt i shippingbransjen globalt, og ønsker 50 prosent kutt innen 2050 og nullutslipp innen 2100. Her fylles et tankskip i Persiabukta.

Mens president Donald Trump vurderer å trekke USA ut av Parisavtalen, forsøker andre aktører å finne løsninger på klimautfordringene.

Norges Rederiforbund setter nå klare krav til at utslippene skal ned fra skipsfarten, slik at man kommer mer på linje med målene som ble nedfelt i avtalen i Paris i 2015.

  • Innen 2050 skal CO₂-utslippene fra shipping ned med 50 prosent.
  • Innen 2100 skal utslippene være redusert til null.

– Strengere klimamål er noe både verden, næringen og markedet må forholde seg til i fremtiden. Derfor er det viktig å sette retningen for vår bransje nå, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

DNV GL har utarbeidet en rapport for Rederiforbundet som viser at det er mulig å oppnå disse målene med dagens teknologier, kalt «Navigating in a low karbon future».

Kuttene kan blant annet tas gjennom mer effektiv teknologi og drift, alternative drivstoff med lavutslipp, bedre logistikk og en reduksjon av farten med mellom 20 og 50 prosent.

– Her ser man blant annet på kombinasjoner av saktere fart, forbedring av skrog og propell, bruk av batteri og gass som drivstoff, energieffektivisering og bruk av landstrøm, sier Henriksen.

 <p><b>KUTTER UTSLIPP:</b> Slik kan de ulike scenarioene fra DNV GL bidra til å kutte shippingsektorens utslipp frem mot 2050, ifølge selskapets rapport.</p>

KUTTER UTSLIPP: Slik kan de ulike scenarioene fra DNV GL bidra til å kutte shippingsektorens utslipp frem mot 2050, ifølge selskapets rapport.

Vil koste penger

Rapporten skal fungere som et slags sjøkart for utviklingen av en mindre karbonintensiv skipsfart.

Strengere klimakrav vil ha en kostnad, blant annet i form av investeringer: ifølge DNV GL vil kostnadene for frakt til sjøs kunne øke med mellom 10 prosent og 25 prosent i snitt, men med stor variasjon mellom ulike deler av bransjen.

Klimakvoter kan potensielt være en del av løsningen, men kostnaden er veldig usikker, ifølge rapporten.

Skal vedta strategi

Skipsfarten er under økende press for å kutte klimautslippene, selv om utslippene fra shipping ikke er omfattet av Parisavtalen.

FNs skipsfartsorganisasjon IMO har vedtatt at alle skip skal måle sine CO₂-utslipp, og skal lage et veikart for å kutte utslippene i bransjen.

En ny global strategi for utslippskutt skal vedtas av IMOs medlemsland i 2018.

– Det er viktig med globale regler for å nå klimamålene, og her må alle store skipsfartsnasjoner arbeide sammen i FNs maritime organisasjon IMO, for å finne løsninger, sier Henriksen.

 <p><b>ULIKE VEIER:</b> DNV GL tegner opp seks ulike veier for shippingbransjen til å nå klimamålene, som vektlegger ulike måter å sette sammen bruk av energieffektivisering, biodrivstoff, lavere fart og bruk av klimakvoter.</p>

ULIKE VEIER: DNV GL tegner opp seks ulike veier for shippingbransjen til å nå klimamålene, som vektlegger ulike måter å sette sammen bruk av energieffektivisering, biodrivstoff, lavere fart og bruk av klimakvoter.

Slik kan målene nås

DNV GL har utarbeidet seks mulige veier til målet, som i ulik grad tar i bruk de ulike løsningene, men sier ikke hvilken av disse som er mest sannsynlig.

«Modelleringene viser at det å nå kuttmålene uten klimakvoter er vanskelig, men mulig», skriver selskapet i rapporten.

Energieffektivisering er ikke nok til å nå klimamålene, det må også tas i bruk alternative drivstoff og redusert fart, ifølge DNV GL.

For kystnær transport, passasjerfrakt og supplyskip kan også elektrifisering og hydrogen være gode løsninger, ifølge rapporten.

– Skipsfarten må bidra til å redusere klimautslippene ved å levere fremtidige løsninger for skip slik at skipsfarten kan levere bærekraftige, miljøvennlige og lønnsomme transporttjenester, sier Henriksen.

Mange muligheter

Også Det internasjonale energibyrået IEA har pekt på mulighetene for energieffektivisering gjennom mer hydrodynamisk design, mer effektive maskiner, varmegjenvinning og kanskje også bruk av seil som ekstra drivkraft.

Alternative drivstoff som flytende naturgass (LNG) og biodrivstoff kan redusere oljeforbruk og utslipp.

Men ifølge IEA vil LNG ikke kunne være en løsning på lang sikt, på grunn av CO₂-utslippene, samt mulige lekkasjer av metan ved ufullstendig forbrenning av gassen i maskinen.

En tredjedel av dagens shippingaktivitet skyldes frakt av fossil energi. Hvis verden klarer å nå togradersmålet og redusere bruken av fossil energi, blir det også behov for færre oljetankere på havene, ifølge IEA.

 <p><b>NYTT KART:</b> Slik tegner DNV GL opp noen av mulighetene shippingbransjen har til å kutte klimautslippene frem mot 2100.</p>

NYTT KART: Slik tegner DNV GL opp noen av mulighetene shippingbransjen har til å kutte klimautslippene frem mot 2100.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå