– Bevist for alle at de prioriterer pengene og ikke bærekraft

KLP ekskluderer Herbjørn Hanssons rederi etter nye opplysninger om strandhugging av Nordic American Tankers' tidligere skip. Bellona vil nå oppfordre alle som samarbeider med Nat til å følge storinvestoren og svarteliste dem. 


<p><b>FARLIG:</b> Strandhugging er svært omstridt grunnet store risikoer for dødsfall og skader, og fordi det fører til enorme miljøskader. Antallet ulykker i Chittagong, et strandbelte på omtrent 20 kilometer i Bangladesh, er antatt å være det høyeste i regionen. </p>

FARLIG: Strandhugging er svært omstridt grunnet store risikoer for dødsfall og skader, og fordi det fører til enorme miljøskader. Antallet ulykker i Chittagong, et strandbelte på omtrent 20 kilometer i Bangladesh, er antatt å være det høyeste i regionen. 

– Nå har Nordic American Tankers bevist for alle at de prioriterer pengene og ikke bærekraft eller miljø, sier fagansvarlig for shipping i miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, til E24. 

Uttalelsen kommer etter at pensjonsfondet KLP fredag konkluderte med at de tidligere Nordic American Tankers-skipene «Nordic Sprite» og «Nordic Aurora» har ankommet stranden Chittagong i Bangladesh, etter å ha fulgt med på dem i flere uker. 

Der ligger de nå og venter på å bli hugget i småbiter, en omstridt metode kaldt «beaching» eller strandhugging.

Nå ekskluderer storinvestoren KLP norske Herbjørn Hanssons rederi, som eier Nordic American Tankers (Nat), på grunn av «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlig miljøskade og grove krenkelser av menneskerettighetene», skriver Dagens Næringsliv. 

Oppfordrer til boikott

Enge i Bellona er klar i sin tale.

– Jeg vil først om fremst oppfordre andre selskaper som jobber med, eller samarbeider med Nat på noe vis, å følge KLP sin beslutning om å svarteliste dem eller ta dem ut av sin portefølje, sier Enge. 

Dette som følge av at Nat tilsynelatende ikke følger Hongkong-konvensjonen, forklarer han. 

– De aller fleste større, seriøse selskaper i dag har en bærekraftsstrategi, og et samarbeid med Nat vil være et brudd på dette, sier Enge. 

Dette er en internasjonal avtale som stiller krav til miljø- og arbeidsforhold på verft og strender der skip hugges opp. Konvensjonen ble vedtatt i 2009, men er fremdeles ikke ratifisert. Mange shippingaktører bruker den likevel som et verktøy for å garantere at krav til sikkerhet og miljø overholdes. 

Shippingkunder kan stille krav om at skip selges i henhold til konvensjonen, og verft der skipene hugges kan få såkalt «Hongkong-sertifisering».

«Nordic Sprite» og «Nordic Aurora» ble solgt til en ukjent kjøper i november. Da hevdet Nat at avtalen inneholdt «bestemmelser relatert til Hongkong-konvensjonen». 

Herbjørn Hansson fikk svært mye kritikk etter at åtte andre skip dukket opp på asiatiske strender i fjor. Den gang oppfordret KLP dem til å slutte seg til konvensjonen.

Verft hadde dødsulykke i fjor

Ifølge Dagens Næringsliv avviser Nat at selskapet har brutt det de har lovet, og fastholdet at transaksjonen følger konvensjonen. 

Det stiller Enge seg uforstående til. 

– Bevisbyrden er på deres side, og det jeg har sett av dokumentasjon fra dem er lik null, sier han. 

– Den eneste informasjonen selskapet har gitt er en ullen beskrivelse av at salgskontrakten inneholdt bestemmelser knyttet til konvensjonen, sier Enge. 

 <p>Sigurd Enge, fagansvarlig for shipping og Arktis i Bellona.</p>

Sigurd Enge, fagansvarlig for shipping og Arktis i Bellona.

Ifølge Enges opplysninger er skipene sendt til hugging på verftene RA Shipbreaking og Jamuna Shipbreaking i Bangladesh. Så langt han kan finne har de hverken såkalt «Hongkong-sertifisering» eller plass på listen over godkjente anlegg fra EU.

Sistnevnte verft hadde en dødsulykke senest 18. februar i fjor, ifølge Marine Insight, etter at det brøt ut brann på arbeidsplassen. To andre fikk alvorlige brannskader. 

– Fulgt alt til punkt og prikke

Herbjørn Hansson er ordknapp overfor E24, men sier at opplysningene til Dagens Næringsliv ikke er sanne. 

– Vi følger Hongkong-konvensjonen. Vi har fulgt opp alt til punkt og prikke, ser Hansson. 

Hvilke opplysninger det er snakk om har det ikke lykkes E24 å få greie på. Hansson opplyser imidlertid videre i en e-post at salgskontrakten fra salget i november fastslår at kjøperen må innrette seg etter Hongkong-konvensjonen dersom vedkommende skal vrake skipene. 

– Dersom kjøper eller senere kjøpere ikke har innrettet seg etter disse kontraktsforpliktelsene, er dette utenfor Nats kontroll. Den amerikanske grenen av Nat vil undersøke dette nærmere. Nat har handlet hundre prosent korrekt, heter det i e-posten fra Hansson. 

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå