Styrtregn av kraftpenger

Kraftprisen økte med 66 prosent i fjor og ga kraftprodusentene sitt beste år noensinne. Det fyller statskassen og mange kommunekasser.

Kraftprodusentene er Norges nye pengemaskiner. Pengene bokstavelig talt regner ned over næringen.

Produsenter som står for drøyt halvparten av produksjonen økte i fjor resultatet før skatt med 25 prosent. Aldri før har de tjent mer penger. Det kom på toppen av et rekordresultat for 2005.

Flere nyheter på E24

På to år har disse store produsentene økt resultatet før skatt fra 4,7 milliarder kroner i 2004 til 12,6 milliardene kroner i fjor. I disse tallene er det for noen av produsentene også inkludert drift av nett. Men her er inntektene stort sett svært stabile. Økningen skyldes økte inntekter fra produksjon.

Kraftmarkedet var i fjor preget av høye priser og perioder med lite vann i magasinene. Men effekten av prisene veide desidert tyngst for de aller fleste produsentene.

God pris

I gjennomsnitt var prisen på den nordiske kraftbørsen 39,1 øre pr. kilowatt-time (kWh) i fjor. I 2005 var den 23,5 øre/kWh. Dette er den rene kraftprisen regnet eksklusive alle avgifter og nettleie.

- Det var en tørr sommer og regnet lot vente på seg utover høsten. Dette drev opp prisene fordi produsentene sparte på vannet. Når så regnet likevel kom utover høsten, drev det prisene nedover igjen, sier seniorrådgiver Tor Arnt Johnsen i Norge vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I tillegg peker Johnsen på internasjonale forhold. I utlandet lages strømmen med olje, gass, kull og kjernekraft.

- Olje- og gassprisene var høye i hele fjor. I tillegg var prisen på CO2 -kvoter høy frem til utpå våren. Begge disse forholdene drev opp prisene i Europa. Handelen med strøm gjennom Sverige og gjennom kablene sørover fra Norge, gjør at disse høye europeiske prisene smitter over på norske kraftpriser, sier Johnsen.

Godt resultat

Statkraft, og andre produsenter statskjempen eier helt eller delvis, står for drøyt tredjedel av samlet produksjon i et normalår. Inklusive produsenter der Statkraft eier mer enn halvparten, var resultatet før skatt 8,1 milliarder kroner i fjor. Et slikt resultat på grunnlag av samlede brutto driftsinntekter på 16,3 milliarder kroner, må kalles god butikk.

Agder Energi ligger på topp i resultatforbedring. Selskapet doblet resultatet i fjor.

- Den kraftige forbedringen i resultatet skyldes først og fremst høyere inntekter som følge av gode kraftpriser, sier konsernsjef Tom Nysted.

Også Oslo kommunes heleide kraftselskap E-CO hadde et solid år. Resultatet før skatt økte med en tredjedel til noe over 1,4 milliarder kroner i fjor.

- Resultatet ble et av de høyeste i konsernets historie. Det skyldes høye kraftpriser og lavere driftskostnader, sier konsernsjef Hans Erik Horn i E-CO.

Unntaket er det fylkeskommunale Nord-Trøndelag Energiverk. Der var produksjonen i fjor en tredjedel lavere enn i 2005. Det førte til at resultatet før skatt sank til 371 millioner kroner i fjor.

På forsiden nå