–Tar ikke HMS på alvor

Arbeidstilsynet tror ikke Byggmester Harald Langemyhr tar arbeidstagernes helse-, miljø- og sikkerhet på alvor. Dagens pålegg er det syvende i rekken.

Det er ikke første gang Byggmester Harald Langemyhr er i Arbeidstilsynets søkelys. I ett tilfelle har Arbeidstilsynet pålagt Langemyhr tvangsmulgt som følge av manglende oppfyllelse av pålegg. I tillegg har Arbeidstilsynet kommet med flere pålegg eller vedtak i perioden 6. juni 2006 frem til 28. september 2005.

Arbeidstilsynet har også reagert sterkt på Langemyhrs svar på varsel om pålegg, som ble sendt 18. april. Her skriver Langemyhr at "Ikke kan se at det foreligger noen alvorlige brudd på forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.". Videre skriver Langemyhr at "påleggene ut fra de forklaringer som er gitt har mindre interesse".

Arbeidstilsynet synes ikke dette er av mindre interesse, men derimot meget relevante og alvorlige. Arbeidstagerne jobbet på taket på Økern sykehjem kun med seler, ikke korrekt sikret stillas.

– Det er med bakgrunn i dette, og de kommenterer som kommer frem av tilsvaret, grunn til å stille spørsmål om virksomheten tar arbeidstagernes helse-, miljø- og sikkerhet på alvor, skriver Arbeidstilsynet i pålegget til Langemyhr.

Les også:

Flere saker på E24

På forsiden nå