Nedgang i melkeproduksjonen

Norske bønder leverte 28 millioner færre liter melk i 2017 enn året før. I 2019 kan det bli ny smørkrise. 


<p><b>VIL ØKE MELKEKVOTENE:</b> Tine ønsket å sette ned melkekvotene for 2017. Nå ønsker de igjen å øke den noe, for å sikre smørproduksjon i 2019.</p>

VIL ØKE MELKEKVOTENE: Tine ønsket å sette ned melkekvotene for 2017. Nå ønsker de igjen å øke den noe, for å sikre smørproduksjon i 2019.

– Med tre millioner liter under fjoråret i desember, endte 2017 med 1.495 millioner liter mottatt kumelk. Det er 28 millioner liter bak 2016, skriver Tine i en pressemelding. Nedgangen er på nær to prosent.

Tine har selv ønsket nedgangen velkommen, skriver Nationen. Selskapet mente før inngangen til 2017 at behovet for å bygge ned lagrene av ost gjorde det nødvendig å redusere melkeproduksjonen med to prosent. Bakgrunnen er at eksportstøtten for ost skal fases ut i løpet av 2020.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) gikk motvillig med på å redusere melkekvotene.

Kvoten for 2017 tas med videre i 2018, men i år har behovet imidlertid endret seg, og Tine ønsket å sette opp kvoten fordi de fryktet dårlige gressavlingen kunne føre til for lite fett i melken. Det sa Landbruksdepartementet nei til.

– En sesong med variable innhøstingsforhold i 2017 bidrar til å øke usikkerheten. Dersom produksjonen holdes uendret, vil det kunne gi for lite tilgang på fett for å kunne sikre smør på norsk melk i 2019, skrev Tine da de ba om at produksjonen igjen måtte økes noe i år.

På grunn av den usikre fôrsituasjonen ønsker likevel næringa at produksjonen vurderes på nytt første halvår av 2018.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå