Tjener mindre på privatskolene

Kjente norske privatskoler som Bjørknes og Treider, kaster ikke altfor mye av seg, men eierne er fornøyde.

Noen av Norges mest kjente privatskoler ligger i ett og samme system - Anthon B. Nilsen Utdanning AS. Alle er i hovedsak rettet mot utdanning etter videregående skole, skjønt Bjørknes har også en viktig funksjon som en kanal for folk som vil forbedre karakterene sine fra videregående.

- Vi har økt statsstøtte og økte studieinntekter, sier administrerende direktør Lars Eric Onarheim i Anthon B Nilsen Utdanning.


Motsyklisk.

ABNU Holding er et nystiftet konsernselskap for alle skolene som ligger under Anthon B Nilsen Utdanning AS, og fungerer som konsernspiss. Omsetningen økte fra 287,1 millioner kroner i 2005 til 299,7 millioner kroner i 2006. Driftsresultatet er nesten halvert, fra 14,8 millioner kroner til 8,5 millioner kroner.

- Vi er brukbart fornøyd med resultatet, men det er alltid rom for forbedring, sier Onarheim.

Han forklarer noe av nedgangen med at skolene de driver, til en viss grad går mot den økonomiske strømmen ellers i samfunnet. Når det er økonomisk fremgang i Norge, er det mange som velger å arbeide fremfor å sette seg på skolebenken. Og ABNU-systemet leverer utdanningsveier som ofte retter seg mot jobber det er behov for. Gode tider kan altså dempe tilstrømningen til privatskolene - og dermed resultatet.


Hele NKI.

Reklamefolk, sekretærer, reiselivsfolk, frisører, kunstnere og musikere er blant yrkesgruppene folk kan skolere seg til gjennom skolene i Anthon B Nilsen Utdanning AS. Kjente institusjoner som Treider, Bjørknes, Westerdahls og Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) er merkevarer og i front. Mens Bjørknes står for nesten 10 millioner kroner av det totale resultatet i 2006, står Treider for under en halv million kroner.

ABNU har også en reklameskole i Sverige, som har vært veletablert der i mange år - Berghs School of Communication.

Tidligere i år overtok Anthon B Nilsen hele fjernundervisningsskolen NKI-Gruppen. De er kommer dermed ikke med i regnskapet før til neste år. Uansett er ABNU Holding landets nest største private utdanningsinstitusjon med 25 000 studenter på heltid og deltid. Norges største er Handelshøyskolen BI. Til sammenligning omsetter BI for nærmere 900 millioner kroner, altså nær tre ganger så mye som ABNU.

På forsiden nå