Tore Kjos' seismikkselskap Read AS er konkurs

Ni tidligere ansatte har saksøkt selskapet og fremsatt konkursbegjæring etter å ikke ha fått lønn. 

Det er åpnet konkurs i boet til Read AS. Det kommer frem av en kunngjøring i Brønnøysundregistret tirsdag formiddag.

Seismikkselskapet har den siste tiden vært involvert i en rettssak i Asker og Bærum tingrett hvor ni tidligere ansatte har saksøkt selskapet. Det var tirsdag morgen berammet et rettsmøte i forbindelse med en konkursbegjæring fremsatt av en av de ansatte. 

I kjennelsen kommer det frem at retten legger til grunn at den saksøkte er illikvid. 

«Ut fra de foreliggende opplysningene dreier det seg åpenbart ikke om en forbigående, kortvarig betalingsudyktighet», heter det.  

Tore Kjos er storebror til Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Så sent som mandag uttalte Tore Kjos til Dagens Næringsliv at han var nødt til å selge sine aksjer i HBK Holding, som er største aksjonær i Norwegian, for å sikre driften av Read.

– De pengene har jeg selvsagt ikke nå, og jeg taper masse dersom jeg blir vannet ut. Derfor er vi nødt til å selge HBK-aksjer for å sikre likvider, men det klarer vi ikke over natten, sa Kjos til avisen. 

Verken bostyrer Kim Friis-Møller eller Tore Kjus selv har besvart E24 sine henvendelser. 

Manglende utbetaling av lønn

I kjennelsen kommer det frem at de tidligere ansatte fremmet konkursbegjæring mot Read AS i oktober i fjor, grunnet manglende utbetaling av lønn og feriepenger. 

Begjæringen ble senere trukket tilbake fordi Read hadde gitt uttrykk for at utbetaling ville finne sted i løpet av kort tid. 

Helt i slutten av desember tok de imidlertid ut ny konkursbegjæring. Dette rettsmøtet ble berammet til 24. januar. Denne gangen ba Read om utsettelse og mente de hadde skaffet pengene. 

Tirsdag ble det omsider trukket en slutning i saken. 

«Det er på det rene, og heller ikke bestridt, at de formelle kravene i konkurslovet §63 er oppfylt», heter det i kjennelsen.  

«Det har fremkommet at Read AS ikke har vært i stand til å oppfylle sine betalingsforpliktelser etter hvert som de har forfalt.»

Tore Kjos har under sin forklaring i retten bekreftet at Read AS har hatt problemer med likviditeten i lenger tid. Årsaken skal være at selskapet har et betydelig utestående på seks millioner dollar hos en kunde i Mexico. Dette har gjort at de ikke har vært i stand til å betale lønnskrav, gjeld i leverandører og bankforbindelser. 

Read har også lagt frem årsrapporten for 2018 i retten, hvor det kommer frem at selskapet hadde et negativt resultat på over 12 millioner kroner i fjor. 

Verdier låst i Norwegian

Tore Kjos er gjennom Read Group blant de største enkeltaksjonærene i lillebrorens flyselskap Norwegian. Read Group eier selskapet RG HBK as, som igjen eier 6,1 prosent av HBK Holding as. Sistnevnte er kontrollert av Norwegian-sjef Bjørn Kjos og styreleder Bjørn Kise. 

Ved inngangen til året var aksjene Tore Kjos indirekte eier i Norwegian verdt 120 millioner kroner, ifølge DN. Lønnskravet fra de permitterte ansatte, som er bakgrunnen for den siste tidens trussel om konkurs, var på totalt 1,2 millioner kroner. Men Norwegian-verdiene er låst gjennom eierskapet i HBK Holding. 

Den siste måneden har Tore Kjos i tillegg vært vitne til at verdien av hans Norwegian-aksjer falt betydelig ettersom selskapets aksje har stupt i forbindelse med meldinger om kostnadsgrep, svakere vekst og emisjon. 

Ønsket Norwegian solgt

I januar kom det frem i Dagens Næringsliv at Tore Kjos hadde stor håp for det planlagte budet fra IAG på Norwegian, og oppfordret broren til å selge. 

Bjørn Kjos og styreleder Bjørn Kise sa ja til å selge Norwegian i november. Men avtalen falt igjennom. 

Tore Kjos ønsket Norwegian solgt slik at hans penger ikke lenger skulle være låst fast i HBK Holding. Han la heller ikke skjul på skuffelsen da det ikke ble noe av. 

– De var nesten i havn med et salg, men dessverre var det noen aksjonærer som ropte om mer og ødela alt. Men Norwegian blir solgt. Det er helt garantert, sa Tore Kjos til DN.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå