Tryggere å kjøpe ny bolig

Det skal bli tryggere å kjøpe ny bolig i nye prosjekter. Garantisummene øker og boliger får fem års garanti mot tidligere bare to år.
<b>VIL HA RIMELIGERE ADVOKATER:</b> Justisminister Knut Storberget ønsker en makspris på salær til advokater.
VIL HA RIMELIGERE ADVOKATER: Justisminister Knut Storberget ønsker en makspris på salær til advokater.

Et forslag om å skjerpe garantireglene kraftig i Bustadoppføringslova blir nå sendt ut på høring av Justisdepartementet. Samtidig kommer klargjøringer av loven som vil sette en stopper for spekulanter i nye prosjekter.

Dermed får forbrukernes styrket sine rettigheter både i de tilfellene hvor entreprenøren går konkurs og hvis boligen deres viser seg å ha mange feil og mangler.

Regjeringen forslår å øke garantiene for krav som blir gjort gjeldende før overtagelse slik at kjøpere av bolig inkludert tomt får garanti på 3 prosent av kjøpesummen. Kjøpere som eier tomten selv får garanti på 10 prosent av summen. I dag er satsene henholdsvis 2 og 5 prosent.

Når det gjelder krav som kommer etter overtagelse, går forslaget ut på å øke garantisummene fra 3 til 5 prosent av kjøpesummen.

Fem år

Disse garantiene må entreprenøren stille i fem år. I dagens regelverk må entreprenøren bare stille garanti i to år, mens forbrukernes har maksimalt fem års reklamasjonsrett.

- Er disse garantisummene tilstrekkelig?

- Dette er en styrking av forbrukervernet. Både vi fra Justisdepartementet og kommunalministeren har vært opptatt av å forsterke vernet når folk gjør sitt livs investering, sier justisminister Knut Storberget, som vil avvente høringsinstansene.

Departementet mener det må være en avveining av hensynet til forbrukerne og hensynet til hvilke kostnadsøkninger økte garantier fører til. Det var bygningslovutvalget som foreslo å styrke garantiene.

Løpt fra

Forbrukerrådet har lenge ment at tiden har løpt fra de gjeldende garantisummene i loven. Skulle entreprenøren gå konkurs midt i byggeperioden, kommer man ikke langt med dagens summer. Bustadoppføringslova er fra 1997, da boligprisene var vesentlig lavere enn i dag.

Samtidig har det vist seg at mange feil og mangler ved boliger viser seg etter at dagens to års garantiperiode utløper. Da har boligkjøperne risikert å stå der uten noen motpart å kreve pengene av.

I andre nordiske land, blant annet Danmark, finnes det forsikringsordninger som skal beskytte forbrukernes kjøp av nye boliger. Det gir forbrukerne et bedre vern hvis entreprenøren går konkurs.

Regjeringen vil nå i praksis stoppe spekulanter som kjøper seg inn i nye boligprosjekter.

Med en klargjøring av lovverket blir det ikke lenger interessant å kjøpe uferdige leiligheter og selge kontraktene videre før leilighetene står ferdig.

Det vil nå bli helt klart at en investor eller spekulant som videreselger en kontrakt har ansvar for at neste kjøper virkelig får boligen og at han må stille garantier.

- Vi fjerner et viktig motiv for å gå inn i slike investeringer når ansvaret henger ved, sier justisminister Knut Storberget.

Nå blir det samme forbrukervern enten man kjøper leilighet av en investor som når man kjøper direkte av entreprenøren eller utbyggeren.

Disse resalgene har vært gjennomført på en måte som Justisdepartementet mener svekker forbrukervernet.

Tidligere i år ba Kredittilsynet Justisdepartementets lovavdeling om å vurdere lovligheten av denne type kontraktsalg. Klargjøringen kommer frem i det høringsnotatet justisminister Knut Storberget nå sender ut om endringer i Bustadoppføringsloven.

Enkelte jurister har nemlig ment at kjøper en (spekulanten) ikke hadde ansvar for kjøper to, men at bare entreprenøren var ansvarlig, en tolkning som Justisdepartementet ikke uten videre er enig i.

- Hva med alle videresalgene som ligger ute til salgs nå, bør folk la være å kjøpe?

- Jeg kan ikke si til noen om de skal handle eller ikke, men generelt må man må være veldig observant og nøye med hvem man kjøper bolig av, sier Storberget.

Les flere nyheter på E24.

På forsiden nå