- Tvilsomt miljøtiltak

En storstilt omlegging fra gasskraft til strøm fra land på norske oljeplattformer vil være en dårlig miljøløsning, mener oljedirektør Gunnar Berge.

- Å elektrifisere en stor del av innretningene på norsk sokkel fremstår som et tvilsomt miljøtiltak og energieffektiviseringstiltak i dagens situasjon, sier oljedirektør Gunnar Berge til Aftenposten.

Bortkastet

Gasskraftverkene som holder de norske olje- og gassinstallasjonene står for rundt 25 prosent av Norges totale utslipp av CO2.

Statsminister Jens Stoltenberg lovet på Arbeiderpartiets landsmøte torsdag, der Gunnar Berge selv var til stede, at Norge skal bidra til 30 prosent kutt i våre klimautslipp innen 2020.

Stoppe utslipp hjemme?

Debatten fremover vil stå om hvor mye som skal kuttes reelt i Norge, og hvor mye som skal tas ved å kjøpe kvoter som fører til kutt i andre land. En del, blant innen miljøbevegelsen, har tatt til orde for at oljeinstallasjonene i stor stil bør elektrifiseres. Det mener oljedirektøren i de fleste tilfeller vil være en dårlig løsning.

- Ja, det kan man si. Det vil lett kunne bli investeringen med liten miljøeffekt.

- Hvorfor det?

- Det er ikke så enkelt at det bare er å ta kraft fra land og fra det norske elnettet. Hvis strømmen skal komme fra kullkraftverk i for eksempel Danmark, har det ingen miljøeffekt i det hele tatt, det fører bare til økte kostnader. Hvis man skal lete etter et sted i verden hvor man får de dyreste miljøeffektene, vil det sannsynligvis være på norsk sokkel.

- Hva bør vi gjøre?

- Vi kan redusere utslippene her, men vi vet jo at i et globalt system får vi mest effekt ved å kjøpe kvoter.

Berge mener likevel at det i en del tilfeller vil være fornuftig å drive olje- og gassinstallasjoner med strøm fra land.

- Vi har delvis elektrifisering allerede. Troll-feltet, som er ett av våre største olje- og gassfelt, er forsynt med strøm fra land. Hvorfor? Jo, fordi det er felt som ligger nærmest land. Det var teknisk mulig. Nå ligger det til behandling en utbyggingsplan for Gjøa-feltet som også er basert på elektrifisering. Det samme legges det opp til for Valhall.

Ikke lønnsomt for alle

Men når installasjonene ligger veldig langt ute, blir gevinstene mindre.

Å gå til elektrifisering for alle installasjoner, vil være et tvilsomt prosjekt, både miljømessig og når det gjelder energieffektivisering, sier han.

Når det gjelder nye utbygginger, må det derimot vurderes nøye hva som er den beste løsning, mener Berge.

Ingen versting.

Oljedirektøren hevder dessuten at norsk petroleumsindustri er den mest miljøvennlige i verden:

- Noe av det mest miljøvennlige vi har på norsk sokkel er disse svære gassrørene som transporterer gassen i rør direkte til forbrukerne på Kontinentet.

Norge er dessuten det eneste landet i verden med en CO2-avgift for oljeindustrien. Mange mener at hvis vi hadde en tilsvarende global avgift på CO2-utslipp, hadde du vært på god vei til å løse hele CO2-problemet.

- Ikke en versting

På denne bakgrunn går det ikke an å fremstille norsk petroleumsindustri som en versting, sier han.

- Men nå er det en ny tid. Bør man ikke se på hva som bør gjøres fremover, og på hva man har gjort?

- Jo, men da må man sette inn tiltakene der vi får mest igjen for det. Og noen sier at kan ikke oljeindustrien bare pålegges å ta kostnadene. Hvem vil betale for det? Det vil koste norske skattebetalere milliarder av kroner. Det vil redusere oljeselskapenes fortjeneste. Og de betaler så mye skatt av de siste kronene de tjener, at staten ville tatt mesteparten av regningen, sier Berge.

På forsiden nå