Tyskere på norsk kraftjakt

Toppsjefene fra de største tyske energiselskapene fant det umaken verd å dra til Tromsø. Olje og gass fra nord lokker.

Det var hverken smågutter, småjenter eller småselskaper som i går ettermiddag og kveld satte seg stevne i ishavsbyen.

Alle de påviste, og antatte, petroleumsforekomstene som skjuler seg langt under bunnen av havet nord og øst for Tromsø, er lokkemat god nok for selskaper som E.ON Ruhrgas, Bayerngas, Wintershall, Vattenfall Europa, Siemens og Europipe.

Ledet av to utenriksministre, Frank-Walter Steinmeier fra Tyskland og Jonas Gahr Støre fra Norge, drøftet de fremste lederne for disse selskapene utfordringer og muligheter i nord med Aker Kværner, Statoil, Norges Rederiforbund, Det Norske Veritas, Sintef og olje- og energiminister Odd-Roger Enoksen.

Formelt var dette et arbeidsmøte, en workshop, og naturlig nok kan man ikke vente at et slikt seminar eller arbeidsmøte fører til noe konkret resultat. Men her var kontakter viktigere enn kontrakter, tyskerne har for alvor fått opp øynene for det som skjer i nord, og vil komme til å skje i dette området i årene fremover.

Størst

Allerede i 2012 vil Norge være største leverandør av gass til EU, og Tyskland leter etter flere ben å stå på, selv om landet har store og meget ambisiøse kontrakter med Russland. Et prosjekt, den store Nordstream-ledningen fra Det karelske nes til Tyskland via bunnen av Østersjøen, har støtt på en rekke problemer den siste tiden.

Både Finland og Sverige ønsker at denne ledningen skal gå i en annen trasé enn den planlagte, dermed vil den både koste mer og ta lengre tid å bygge enn opprinnelig tenkt.

Et prosjekt som tyskerne vil kunne komme til å vurdere, selv om det foreløpig ligger langt frem i tid, er forslaget om å forlenge det norske rørledningsnettet nordover langs kysten. På den måten kan man slå to fluer i et smekk, både skaffe transport for norsk og eventuelt russisk gass fra Barentshavet via et eksisterende nett.

Når det begynner å bli ledig kapasitet i sør, engang rundt 2020, vil en forlengelse bety at de mange milliarder som er investert i et rørsystem til Europa, vil kunne utnyttes i flere tiår fremover.

Det store rørselskapet Norpipes styreformann Nichael Gräf, var blant de mange tyske topplederes som var med på diskusjonene i Tromsø.

Seminaret var første post på programmet for utenriksminister Steinmeier. I dag setter han og Støre kursen for Svalbard, Longyearbyen og Ny Ålesund. Men her er det følgene av den massive bruken av fossilt brensel som kull, olje og gass, som vil stå i fokus.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå