Vegvesenet i IT-trøbbel

Det nye IT-systemet for motorvogn- og førerkortregistrering, Au2sys, blir minst to år forsinket, og vil trolig koste 200 millioner kroner mer enn først forutsatt.

- Anbudet for utvikling av Au2sys blir ikke lagt ut før over neste sommer, sier Sigurd Olav Olsen i Statens vegvesen.

Dermed begynner utviklingsarbeidet tidligst mot slutten av 2009, og prosjektet forsinkes ytterligere. Egentlig skulle det nye IT-systemet for motorvogn- og førerkortregistrering vært ferdig i år.

Manglet kontroll på pengebruken.

Olsen har fått jobben som ryddegutt etter kollapsen i fjor høst.

Systemet skulle etter planen koste mellom 250 og 285 millioner kroner, men på det tidspunktet så man at totalregningen trolig ville komme opp i minst 450 millioner kroner. Høsten 2007 ble derfor prosjektet og kontrakten stanset, bortsett fra en modul som konsulentselskapet Bekk ferdigstilte. - Vi fant ut at det ble billigere for oss at de fullførte akkurat den modulen, sier Olsen.

Så langt har Veivesenet brukt 200 millioner kroner i Au2sys.

Prosjektet har flere ganger fått refs av Riksrevisjonen, som blant annet har reagert på manglende styring, rolleblanding hos konsulenter og svak forankring hos ledelsen. Senest i statsregnskapet for 2007, som ble lagt frem for få dager siden, får Au2sys-prosjektet kritikk.

Godkjennes av Stortinget.

Olsen forteller at det nå er laget en konseptutredning. Dette har skjedd i dialog med Samferdselsdepartementet. Til våren skal prosjektet kvalitetssikres internt, før det godkjennes av Stortinget.

Olsen vil ikke spekulere i hvor mye han tror systemet vil koste, men håper å klare å holde seg innenfor 450 millioner kroner totalt.

Det gamle Autosys-systemet, som er fra 80-tallet, skal fases ut i 2011/2012. Olsen føler seg sikker på at det nye systemet vil være på plass innen den tid.

- Vi legger et løp slik at første versjon blir så enkel som mulig, og så bygger vi opp nye moduler etterhvert, sier han.

- Var ikke hovedleverandør.

Olav Folkestad, sjef i Bekk Consulting, mener at Bekk ikke var hovedleverandør til hele IT-utviklingen av Au2sys.

- Vi fikk i oppdrag å lage en av modulene, som omhandler godkjenning av kjøretøy. Den leverte vi før sommeren som avtalt, og den ble akseptert, sier han.

Folkestad medgir imidlertid at Bekk opprinnelig skulle utviklet mer av prosjektet, men sier at Bekk og Veivesenet ble enige om å avslutte da modulen var ferdig.

- Au2sys er et stort og komplekst program, og flere konsulentselskaper har vært inne i ulike deler av det. Men det har vært Vegvesenets ansvar å styre det, sier Folkestad.

Mener Bekk var hovedleverandør.

Olsen mener på sin side at det var Bekk som var hovedleverandør for IT-utviklingen i hele Au2sys-programmet, bortsett fra et par mindre delprosjekter. Han vil imidlertid ikke legge skylden på Bekk for kollapsen.

- Bekk har gjort en god jobb faglig sett, og vi har en plattform vi kan bygge videre på. Det er vi som må ta hovedansvaret for den dårlige styringen, men nå starter vi med blanke ark, sier han.

Les flere nyheter på E24

På forsiden nå