Vil legge ned Argentum

Forskningstopp mener det statlige investeringsselskapet har utspilt sin rolle.

<p><b>SUPERKOMMERSIELL?</b> Administrerende direktør Karl Christian Agerup i Forskningsparken i Oslo, mener at det statlige investeringsfondet Argentum, her ved administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn, har spilt seg selv utenfor sidelinjen, og enten bør legges ned, eller få nytt mandat.<br/></p>

SUPERKOMMERSIELL? Administrerende direktør Karl Christian Agerup i Forskningsparken i Oslo, mener at det statlige investeringsfondet Argentum, her ved administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn, har spilt seg selv utenfor sidelinjen, og enten bør legges ned, eller få nytt mandat.

- Det statlige investeringsselskapet Argentum bør enten nedlegges, eller få sitt mandat radikalt endret, slik at man kommer tilbake til formålet med selskapet da det ble opprettet i 2001.

Det mener Karl-Christian Agerup, administrerende direktør i Forskningsparken i Oslo

I en kronikk publisert på E24 torsdag retter Agerup et kritisk søkelys mot utviklingen som har skjedd i det statlige investeringsselskapet siden etableringen i 2001.

- Det må være lov å spørre - hva skjedde med Argentum? skriver han, og viser til at selskapet ble etablert etter en lang og hard politisk debatt om hvilke virkemidler den norske stat kunne igangsette «for å skape et innovativt og nyskapende næringsliv i Norge».

- Problemet med Argentum slik det har utviklet seg over de siste 10 årene er at selskapet har blitt en superkommersiell aktør helt blottet for de ambisjonene Stortinget hadde med opprettelsen av selskapet, mener Agerup.

Han påpeker at at Argentum i begynnelsen spilte en viktig rolle med å finansiere opp unge venture-miljøer, og til en viss grad også borget for miljøenes kvalitet overfor andre, eksterne investormiljøer.

Men nå mener Agerup at Argentum har spilt seg selv utover sidelinjen, og at det stalige investeringsfondet ikke lenger er det virkemidlet som det var forutsatt de skulle være.

- Argentum er irrelevante som aktør for å sikre kapital til en fornyelse av venturekapital-industri som vi trenger, og overflødige til å finansiere den vi allerede har, mener Agerup.

Vil ha nytt mandat

Agerup mener et nytt mandat for Argentum for eksempel kan være å forvalte statens eierinteresser i de nye såkornfondene eller i en vesentlig grad sørge for bedre funding av flere ventureselskaper i Norge.

- Hvilket bedre miljø å legge forvaltningen av såkornpengene til, enn til en «fond i fond» aktør som allerede arbeider med de største senerefase investorene, mener Agerup.

- Meget høyt avkastningskrav

Administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn har fått forelagt kronikken, og er uenig med Agerup. 

<p><b>VIKTIG OG RIKTIG:</b> Våre resultater har gjort det attraktivt for private investorer å samarbeide med oss i private equity-markedet, sier administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn.</p>

VIKTIG OG RIKTIG: Våre resultater har gjort det attraktivt for private investorer å samarbeide med oss i private equity-markedet, sier administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn.

Han viser i sitt tilsvar til at staten gjennom Argentum har bygget et kapitalforvaltningsmiljø innenfor private equity som har levert gode resultater, og som har bidratt til å utvikle private equity bransjen. Og at de har levert. 

- Argentum er underlagt et meget høyt avkastningskrav og skal drives forretningsmessig. Selskapets oppdrag og strategi er å forvalte statens investeringer i private equity, herunder bidra til utvikling av den norske private equity-markedet innenfor rammene av forretningsmessig drift. I tillegg skal selskapet mobilisere privat kapital, skriver Høegh-Krohn i en e-post til E24.

Han påpeker at Argentums avkastning siden 2002 er over 15 prosent årlig.

Arguntum-sjefen viser også til at det norske private equity-markedet har vokst betydelig i den tiden Argentum har operert:

I 2003 var kun 14 milliarder kroner investert i norsk PE-bransje. I 2011 var totalt 72 milliarder kroner investert i samme bransje. Dette tilsvarer en økning på 408 prosent, eller 23 prosent årlig vekst i forvaltningskapital.

- Vi har vært en viktig bidragsyter

Argentums administrerende direktør opplyser at norske porteføljeselskaper med Argentumfond som eiere, sysselsatte 25.000 personer i 2010, mot kun 5.000 i 2002.

- Det tilsvarer en årlig gjennomsnittlig vekst på 20 prosent. De samme porteføljebedriftene hadde i 2010 en verdiskaping på 14 milliarder kroner, mot kun 3 milliarder i 2002. Det tilsvarer også en årlig gjennomsnittlig vekst på 20 prosent, som er over snittet for norsk næringsliv på 6 prosent.

- Dette viser betydningen av private equity som kapitalkilde for vekstbedrifter. Vi er trygge på at Argentum har vært en viktig bidragsyter til denne utviklingen, sier Høegh-Krohn.

Les også:

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå