WTO prøver på nytt

Bøndene klatrer igjen opp på barrikadene når det neste uke gjøres et nytt forsøk på å få WTO-forhandlingene om friere verdenshandel på sporet igjen.

			Utenriksminister Jonas GahrStøre
Utenriksminister Jonas GahrStøre

Utenriksminister Jonas Gahr Støre drar i helgen til Genève for å delta i forsøket på å gjenoppta den såkalte Doha-runden i Verdens handelsorganisasjon (WTO) (se faktaartikkel). Også den nye landbruksministeren Lars Peder Brekk inngår i den norske delegasjonen.

Forhandlingene i Doha-runden brøt sammen for to år siden. Siden den gangen har det vært gjort utallige forsøk på å gjenoppta forhandlingene.

Optimist

WTOs generaldirektør, franskmannen Pascal Lamy, sa for et par dager siden at utsiktene til å nå frem til en avtale har økt.

Da Lamy i forrige måned tok initiativet til å gjøre et nytt forsøk, anså han mulighetene for å nå frem til en avtale for å være større enn 50 prosent. Etter de siste dager og ukers forberedelser på embetsnivå ved WTO-hovedkvarteret i Genève, mener Pascal at muligheten for å lykkes har økt enda mer.

Landbruk

Det er mange motstridende interesser i landbruksspørsmål - mellom rike og fattige land, og mellom de to store handelsblokkene USA og EU - som er det største problemet for å få på plass en ny internasjonal handelsavtale.

Lederen for landbruksforhandlingene i WTO, New Zealands WTO-ambassadør Crawford Falconer, har lagt frem et reviderte utkast til kutt i toll på matvarer og landbruksstøtte. Dette er forslag som det tidligere ikke har vært mulig å oppnå full enighet om, men som forhandlerne i Genève nå mener det kan være muligheter å få gjennomslag for, skriver nyhetsbyrået Reuters.

"Uakseptabelt"

Norges Bondelag har allerede kalt det nye forslaget til avtale for landbruket uakseptabelt. Utkastet innebærer tollreduksjoner og importkvoter til lav eller ingen toll, noe som vil føre til reduserte priser for bonden og reduserte produksjonsmuligheter for norsk landbruk, hevder Bondelaget.

Bondelaget har bedt om å få møte i Utenriksdepartementet i morgen før forhandlingene starter, og har også varslet en markering overfor Regjeringen neste torsdag.

Flere saker på E24

På forsiden nå