Nettmøte
Jobbeksperter svarer deg om arbeidsledighet

Jobbeksperter svarer deg om arbeidsledighet

Avholdt 2. mars 2016

Ledigheten stiger i Norge, og oljebremsen sørger for stadig nye kutt i oljebransjen. Er du ledig, blir ledig eller frykter å bli det? Send inn spørsmål til E24s jobbeksperter Svànaug Bergland og Thor-Arne Wullum.

 • Tips til arbeidssøker

  Innsendt av Ingvild Åsgard

  Hei,

  Jeg er 26år gammel og fikk dessverre ikke jobbe mer enn 1.5 år etter endt ingeniørutdanning før jeg ble rammet av oljekrisen. Nå har jeg vært arbeidsledig en god stund og føler jeg ikke kommer meg noe nærmere en ny jobb. Har dere tips til hvordan man som arbeidssøker kan skille seg ut? Hvordan man kan øke sjansen for å komme ut i jobb igjen? I Bergen nå så krever de ofte 10 års erfaring i ingeniørstillinger som blir utlyst, og konkurransen er enorm.

  Hei,

  For å skille deg ut må du sørge for å bygge din "merkevare" og kommunisere den tydelig til ditt nettverk, potensielle nye arbeidsgivere eller rekrutterere, gjennom CV og søknadsbrev. I tillegg til dine faglige kvalifikasjoner, inkludert din erfaring fra de 1,5 årene du har jobbet, må du få frem relevante personlige egenskaper og din motivasjon for å søke den aktuelle jobben.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • Bransjer

  Innsendt av Emil

  Hei

  Hvilke bransjer tror dere vil være de tryggeste i årene frammover?

  Hei,

  De fleste vil hevde at helse- og omsorgsbransjen, læreryrket og andre stillinger i stat og kommune fortsatt vil være trygge yrkesvalg. Erfaringen viser likevel at dagens utsatte bransjer fort kan blomstre opp igjen.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • Frivillig arbeidsledig ?

  Innsendt av Frank Olsen

  Hei ! Nå når arbeidsledigheten stiger så synes jeg det er viktig at de yngre arbeidstakerne med nyetablert familie og ny bolig får beholde jobbene sine.

  Vi av den gamle garde som nærmer oss tiden vi kan ta ut pensjon bør da trø til siden og la de unge få de jobbene som er tilgjengelige. Finnes det noen ordning der vi, mot en "liten godtgjørelse" kan ta oss "fri" fram til vi kan motta pensjon ?

  Jeg snakker ikke om pakker fra arbeidsgivere, men noe fra det offentlige.

  Hei,

  Vi kjenner ikke slike ytelser fra det offentlige. Noen arbeidsgivere vil kunne vurdere deltidsansettelse. Hvis du er tilknyttet en AFP-bedrift, må du huske på å fylle vilkåret om å være reell arbeidstaker på uttakstidspunktet.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • Spesial kompetanse

  Innsendt av Svein

  Hei.

  Hvordan er reglene med tanke på oppsigelser, når det kommer til spesial kompetanse?

  Har hørt at firmaer klarer og omgå annsinitets regelen, med å bruke denne termen om enkelte ansatte de vil beholde..

  Er det noe dokumentasjonskrav? Både for kompetansen, og evnt. Behovet firmaet har for denne kompetansen?

  Hei,

  Ansiennitetsprinsippet kan fravikes ved saklig grunn. Forskjell i kompetanse, inkludert egnethet, vil kunne utgjøre slik saklig grunn. Arbeidsgiver må kunne dokumentere kompetanseforskjellen.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • slutteavtale

  Innsendt av Magnus Pettersen

  Ved å takk ja til slutteverdelag blir det noe karantenetid hos NAV på 8 uker ? Eller er det avhengig av formulering i sluttavtalen ?

  Hei,

  Du får ikke karantene for mottak av dagpenger fra NAV såfremt du ikke er blitt selvforskyldt ledig. Sluttavtaler blir i en nedbemanningssituasjon inngått som alternativ til oppsigelse grunnet virksomhetens forhold. Mange sluttavtaler presiserer at avslutningen av arbeidsforholdet skyldes nedbemanning. Det er også vanlig å motta såkalt "overtallighetsbevis" fra arbeidsgiver. Dette kan forelegges NAV.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • Kan NAV kreve at jeg flyttter??

  Innsendt av Kalle

  Jeg hører flere nå snakke om gode jobbmuligheter ved å flytte ut av "oljekommunene", siden ledigheten har sunket andre steder i landet.

  Men kan vi som er ledige tvinges til å flytte? Jeg har vel fortsatt krav på støtte om jeg blir boende, men søker iherdig og rapporterer jevnlig til NAV slik jeg skal??

  Hei,

  For å ha rett til dagpenger må du være reell arbeidssøker. Til dette er det knyttet en rekke vilkår, herunder må du være villig til å ta arbeid i hele landet. NAV kan derfor stille som vilkår for mottak av dagpenger at du flytter dit du tilbys jobb.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • Sluttpakke

  Innsendt av Nina K.

  Hei,

  Hvis man får tilbud om sluttpakke på arbeidsplassen, er det lurt å benytte seg av dette i tilfelle man senere blir oppsagt, eller bør man takke nei og håpe at man får beholde jobben?

  Hei,

  Erfaringen viser at dersom man er blitt tilbudt sluttpakke som ikke er tilgjengelig for alle ansatte, og takker nei, er risikoen stor for at man blir sagt opp. Det er ikke gitt at du får en bedre pakke i senere forhandlinger, men dette vil kunne avhenge av hvor sterkt oppsigelsessaken står.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • Virksomhet overdragelse i oljebransjen

  Innsendt av Ørjan

  Hvor sterkt står denne muligheten hvis en borekontraktør mister kontrakt, og det nye selskapet som overtar driften har har nok eget personell og folk som er permitert?

  Hvor sterkt og detaljert er denne EU regelen? Har dere en link til mer info rundt temaet?

  Hei,

  Dette vil kunne være en virksomhetsoverdragelse selv om overtakende virksomhet har nok eget personell. Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er i seg selv ikke saklig grunn for oppsigelse. Ved overtallighet etter virksomhetsoverdragelse må arbeidsgiver følge vanlige regler for nedbemanning. Ansatte som overføres, beholder bl.a. sin ansiennitet og vil ha det samme stillingsvernet som de ansatte i overtagende bedrift. Det finnes omfattende rettspraksis om temaet både i norske domstoler og i EU-domstolen.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • Ms.

  Innsendt av Katarzyna Nowicka

  Jeg lurer på om arbeidsgiver kan redusere timelønn og overtid uten noen forklaring, samtaler med arbeidstakere ? Pr. i dag tjener de 170 kr og jobber som sjåfører + fysisk arbeid i et Industrirenovasjon firma i Oslo.

  arbeidsgiver sendte et brev ( uten dato) med følgende info :

  LØNNSREDUKSJON I TIMELØNN OG OVERTID FRA OG MED 01.03.16

  "På grunn av vanskelige tider i bransjen ser oss dessverre nødt til å redusere satser for timelønn og overtid.

  Timelønnen reduseres med kr. 30 ,-

  Vaktillegget spylebil reduseres til kr.500,-

  Overtidstillegget på 100% reduseres til 80 %

  Overtidstillegget på 50 % reduseres till 30 %

  Det innføres et suge/spyle tillegg på kr.30,- for antall kvitterte timer dere er ute og jobber.

  Vi beklager dette og håper dette er med på å gjøre ( navn på firma) mer solid i en tid hvor oppdragsmengden til tider er lav.

  De har avslåt forslaget og fikk følgende tilbak melding fra arbeidsgiver :

  Oslo, 26.02.16

  Viser til deres brev av 25.02.16. Jeg vil med dette presisere at brevet om lønnsreduksjon var ikke et forslag til de ansatte men en løsning for at alle ansatte skal få beholde deres stillinger i denne økonomisk utfordrende for bedriften situasjonen. Alternativet er oppsigelser og permitteringer. Om dette er en uakseptabel løsning for dere forventer jeg snarlig skriftlig oppsigelse fra dere og senest innen 1.mars.2016.

  Hva skal man gjøre? Er det lovlig ?

  Takk for tilbakemelding

  Hei,

  For lovlig å kunne gjennomføre lønnsreduksjoner er man som hovedregel avhengig av samtykke fra arbeidstaker. I noen tilfeller kan det tenkes inngått avtaler om dette på kollektivt nivå mellom tillitsvalgte og bedriften. I noen tilfeller kan lønnsreduksjon være et godt alternativ til permittering og oppsigelser. Skal arbeidsgiver ensidig kunne gjennomføre lønnsreduksjoner, må man gå veien om såkalt endringsoppsigelse. Endringsoppsigelse forutsetter uansett at man har saklig grunn til oppsigelse.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • Konsulent

  Innsendt av Jannicke

  Fikk vite om nedbemanning og jeg er en av de som må gå. Finnes en annen på avdelingen som ble fortalt (hysj hysj) om at den personen sto på lista ca 2 uker før jeg fikk vite at det var nedbemannings tider hos oss... På den tiden hadde jo den personen klart og forsvart seg selv slik at den personen fjernets fra lista... Er ikke dette feil?!!

  Hei,

  Arbeidsgiver vil ofte ha en foreløpig oppfatning av hvem som kan komme til å bli berørt i en nedbemanning. Både loven og tariffavtaler inneholder regler om hvordan arbeidsgiver skal gå frem. Endelig beslutning skal ikke tas før etter at individuelt drøftingsmøte er avholdt.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • Konsulent

  Innsendt av Jannicke

  Hei, jeg har vært ansatt i IT bedriften i nesten 5 år. Nå gir de sluttpakke på totalt 6mnd (da er 3.mnd oppsigelse innregnet). Så totalt 3mnd "fallskjerm". Dette er utrolig dårlig og jeg ønsker to mnd til, da jeg har høy gjeld etc. Har jeg mulighet at kreve dette og hvordan går jeg videre? Jeg skal ha møte nå til uken om dette.. Da vi har nedbemanning...

  Hei,

  Først og fremst er det viktig å huske på at bruk av sluttpakker ved nedbemanning ikke er like vanlig som tidligere. Dersom bedriften tilbyr sluttpakker ser vi en tendens til at størrelsen er mindre enn tidligere. Vi gjør oppmerksom på at pakkene som tilbys i enkelte store norske bedrifter og som man kan lese om i media, på ingen måte reflekterer det som er gjengs i norske bedrifter.

  Du kan alltids kreve en større pakke i en forhandling, men dersom det tilbys kollektive pakker vil det erfaringsmessig være vanskelig å forhandle på individuell basis. Husk også at størrelsen på sluttpakke ved individuell forhandling i stor grad avhenger av arbeidsgivers vurdering av hvor sterkt oppsigelsen står.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • alders diskriminering

  Innsendt av Andreas Erich Leininger

  Hei dere.

  jeg er en 58 år sprek kar som har mistet jobben, selvfølgelig i oljeindustrien.

  Har en langt yrkes og livs erfaring i de forskjellige yrker. Jobbet også som leder.

  Nå må jeg høre eller lese gjennom linjer at jeg er "for gammel" å begynne noe nytt!

  Hørte for eksempel at : sitat: "vi er inn i en generasjonsskifte og ønsker å ansette 35 årige personer."

  Hva er din mening til dette?. Hvordan skal en komme ut fra denne situasjonen.?

  Hvordan skal jeg presenterer meg, ha jo bare mulighet å sende søknader men menneske bak denne søknaden er fysisk ikke synlig.?

  Jeg er forresten tysk og bo siden 1998 i Norge og er bosatt med familien, snakker tysk,engelsk,norsk og russisk. Ergo en sterk ressurs for samfunnet-.

  Hilsen fra en desperat "Jobbsøker"

  Hei,

  Direkte og indirekte diskriminering pga alder er forbudt. Dette gjelder i alle faser av et ansettelsesforhold, ved utlysing av stilling og ansettelse og ellers i ansettelsesprosessen, underveis i ansettelsesforholdet og ved opphør.

  Når det gjelder hvordan du skal komme deg ut fra denne situasjonen, viser det seg dessverre å være vanskelig å skaffe seg ny jobb tilsvarende den gamle når man er kommet til "skjels år og alder". Erfaringen tilsier at de fleste i denne situasjonen enten starter egen virksomhet, eller får tilbud gjennom eget nettverk.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • Dagl leder

  Innsendt av Magne Sørvik

  Hva skal vi gjøre som er ansatt i eget as? Når vi blir uten arbeid.Jeg vet att skal du ha en ytelse fra nav må du legge ned bedriften din eller gå uten noen form for ytelser.Hvorfor forteller ikk e staten dette når De oppfordrer folk til å starte for seg selv staten forteller ikke hele sannheten? Dette gjelder også sykepenger er meget

  Vanskelig for oss som jobber i eget AS.Regner med blir dette opplyst tror jeg folk tenker seg om både 2 og 3 ganger før dei går i gang med egen bedrift.Min konklusjon etter å har drevet as i 16 år det er att vi har ikke noe sikkerhetsnett om vi mister arbeidet for en periode.DETTE ER DIREKTE SKAMMELIG AV STATEN NORGE

  Hei,

  Hvis du er arbeidstaker i den bedriften du eier helt eller delvis, er ikke dette noe problem. Du vil da ha sykepengerettigheter og ansattegoder på lik linje med alle andre ansatte. Hvis man ikke er arbeidstaker (f.eks. selvstendig næringsdrivende gjennom enkeltmannsforetak), kan man kjøpe forsikringsordninger som gir deg tilsvarende rettigheter som arbeidstakere.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • Skal man satse..?

  Innsendt av Ole Marius

  Hei!

  Jeg har vært 50% permittert i en jobb tilknyttet oljebransjen siden oktober og permitteringen min går ut i Mai. Jeg har fått signaler om at jeg ikke kommer til å bli sagt opp. Men jeg er en raritet da jeg ikke ønsker å fortsette i jobben - jeg går med en drøm om å jobbe som freelance fotograf men sitter og tenker på risikoen med huslån og to små barn oppi det hele.

  Samtidig tenker jeg at det aldri vil være et "riktig" tidspunkt å gjøre dette på. Hva mener dere? Bør jeg tviholde på jobben og bite tennene sammen eller bør jeg satse på "drømmen" på tross av urolighetene som er nå?

  Hei,

  Det er vanskelig for oss å gi deg et meningsfullt råd. Her er det viktig at du vurderer om timingen er den riktige for å realisere drømmen din. Husk at situasjonen for freelancere også er blitt tøffere.

  Mvh Svànaug og Thor-Arne

 • Statlig/privat sektor

  Innsendt av Terje Kristiansen

  Hvor stor andel av de som blir ledige er det som jobber i stat og kommune? Vi hører at det er oljesektoren som i stor grad er berørt. Hvilke grupper kan være de neste som får merke økt ledighet?

  Hei,

  I utgangspunktet kan vi ikke se at det er grunn til bekymring for stat- og kommuneansatte. Ved vedvarende lav oljepris så vil nok se økt ledighet i mange bransjer.

Flere nettmøter