Utvalg ber Oljefondet kjøpe mer aksjer

Oljefondet bør selge unna rentepapirer med lav avkastning og investere mer på verdens børser.

MER AKSJER: Et utvalg foreslår at finansminister Siv Jensen (Frp) skal åpne for en høyere aksjeandel i oljefondet enn dagens 60 prosent. Her legger Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 for Stortinget.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

I en rapport som blir overlevert til regjeringen tirsdag foreslår Mork-utvalget blant annet å øke aksjeandelen til 70 prosent av fondets verdi, mot 60 prosent i dag, med en tilsvarende reduksjon i beholdningene av rentepapirer.

Det var Dagens Næringsliv som først meldte om anbefalingen.

Utvalget mener at den foreslåtte økningen i aksjeandelen vil kunne øke den årlige, forventede realavkastningen med mellom 15 og 30 milliarder kroner.

Ulempen er større svingninger.

«Ved økt aksjeandel ventes variasjonene i fondets verdi, og dermed antallet år med innstramminger i finanspolitikken, som følge av fall i fondets verdi, å øke noe. Samtidig øker sannsynligheten marginalt for at formuen har falt markert ved slutten av perioden», skriver utvalget.

Lederen er uenig

I rapporten fremgår det for øvrig at Mork er uenig med flertallet.

Han ønsker en reduksjon i aksjeandelen til 50 prosent, og viser til finanspolitikkens behov for jevne og forutsigbare overføringer.

«En lavere aksjeandel medfører naturligvis lavere forventet avkastning. Finanspolitikken må tilpasses til dette. Behovet for en sikkerhetsmargin blir mindre ved en lavere aksjeandel, men elimineres ikke», skriver Mork.

Mork er professor II ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og tidligere seniorøkonom i Handelsbanken.

Ifølge regjeringen vil fondets avkastning vil bli stadig viktigere for å opprettholde statlig pengebruk, ettersom staten ikke lenger har friske penger å overføre til fondet. På det meste pumpet regjeringen rundt 400 milliarder inn i fondet i ett enkelt år.

De neste årene vil staten derimot ta ut penger fra fondet for å finansiere investeringer og forbruk. Dersom oljefondets avkastning over tid blir lavere enn forventet, risikerer regjeringen å måtte begrense pengebruken.

I neste års budsjett legger regjeringen opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra fondet, en femdobling fra de 44,7 milliarder kronene som ble brukt ti år tidligere.

Økte sist i 2007

I sine første to leveår fra 1996 investerte oljefondet–formelt kalt Statens pensjonsfond utland–utelukkende i statspapirer. Det kjøpte sine første aksjer i 1998, med et tak på 40% av fondets verdi.

Stortinget økte aksjeandelen til 60 prosent i 2007, da regjeringen mente at avkastningen ville øke uten at risikoen økte for mye.

Oljefondet var verdt 7119 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, og aksjebeholdningen utgjorde 4314 milliarder kroner.

Les også

Forgjengere gir Siv Jensen aksjeråd for oljefondet

I dag er fondets mandat at rundt 60 prosent av verdien skal være investert i aksjer, opp til 5 prosent i eiendom og rundt 35 prosent i obligasjoner, som hovedsakelig er utlån av penger til nasjoner eller bedrifter.

Lav avkastning

Utfordringen for fondet er at rentepapirer for tiden gir lav avkastning, noe som gjør det krevende å møte regjeringens forventninger om 4 prosent årlig avkastning i gjennomsnitt.

Norges Bank, som forvalter oljepengene, har i flere år signalisert at fondet burde investere mindre i rentepapirer og mer i aksjer og andre fysiske verdier, som for eksempel infrastruktur av typen kraftverk, rørledninger, veier eller jernbaner.

Les også

Siv Jensen: – Oljefesten er over

Det finnes ingen fasit på hvor stor andel aksjer fondet bør ha. En større andel aksjer vil kunne føre til større svingninger i fondets verdi.

Et eksempel på dette fikk fondet oppleve etter det kraftige børsfallet i 2008, da aksjebeholdningen raste i verdi og bidro til at fondets verdi falt med 633 milliarder kroner, eller nesten en fjerdedel. Men børsene snudde, og fondet la på seg 613 milliarder og tok igjen mye av det tapte året etter.

En eventuell økning i aksjeandelen vil først kunne bli gjennomført neste sommer, etter at Stortinget er ferdig med sin behandling av den årlige stortingsmeldingen om oljefondet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Siv Jensen
 3. Norges Bank
 4. Fondssparing
 5. Oljebransjen
 6. Olje og gass
 7. Politikk

Flere artikler

 1. Utvalg tror Oljefondets avkastning kan halveres

 2. Forgjengere gir Siv Jensen aksjeråd for oljefondet

 3. Regjeringen øker oljefondets aksjeandel fra 62,5 til 70 prosent

 4. Venstre vil ha mer fleksibel regel for oljefondet

 5. Regjeringen endrer handlingsregelen