SSB spår oljepengebruk på ned mot to prosent: Får hjelp av Oljefondets vekst

Statistisk sentralbyrå spår at regjeringens oljepengebruk vil falle helt ned til to prosent av Oljefondets verdi. Men da må Oljefondet fortsette å vokse.

HAR PENGER: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen vil ha godt med handlingsrom til å bruke mer oljepenger fremover, tror SSB. Men det er også skjær i sjøen som kan senke Oljefondets verdi, og dermed også hvor mye regjeringen har å rutte med.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
  • Camilla Knudsen
Publisert:

SSB ser lysere på norsk økonomi, og venter samtidig at Oljefondet vokser videre slik at regjeringen får et solid handlingsrom.

Det kommer frem i byråets økonomiske utsynsrapport, som ble lagt frem torsdag. Hvis ingenting går galt, vil oljepengebruken ifølge SSB falle til to prosent over tid, noe som er godt under «taket» på tre prosent.

Samtidig er det skjær i sjøen. Byrået advarer mot at økt internasjonal usikkerhet kan føre til store svingninger i verdien på Oljefondet og samtidig skade norsk eksportrettet industri.

Forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå mener det er behov for en buffer for å kunne takle risikoen knyttet til en brexit uten overgangsavtale og en eventuell eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina.

– Det går bedre med norsk økonomi, men vi ser at det er stor usikkerhet internasjonalt, sier von Brasch til E24.

– Hvis vi får en «hard brexit» samtidig som handelskrigen fortsetter, så vil det kunne gjøre at Oljefondet taper seg i verdi og eksportrettet norsk industri vil lide, legger han til.

SSB-forskeren legger til at hovedscenarioet er en såkalt «myk» brexit, enten ved en utsettelse, eller at det blir enighet i parlamentet om en overgangsavtale med EU.

Venter lavere oljepengebruk

I sine hovedscenarioer tror SSB at regjeringens oljepengebruk vil dempes til ned mot to prosent mot 2022.

Det er godt under handlingsregelen på tre prosent, og vil gi regjeringen en nødvendig buffer for å håndtere både økt internasjonal risiko og økte utgifter til en aldrende befolkning, ifølge byrået.

En forventet økning i fondsverdien betyr at det ikke blir behov for noen innstramming i den faktiske pengebruken.

– Når vi legger til grunn en svak valutakurs, så fører det til at Oljefondet i norske kroner holder seg høyt oppe i verdi, i tillegg øker oljeproduksjonen, sier von Brasch.

Når Johan Sverdrup-feltet ferdigstilles i 2019 øker oljeinntektene til staten, og det vil bidra til at Oljefondet øker videre i verdi, tror SSB.

– Det er faktorer som gjør at verdien på Oljefondet øker, og det trekker ned bruken i prosentandel av fondets verdi, sier von Brasch.

Regjeringen har selv anslått at Oljefondets verdi skal stige til 9.194 milliarder kroner ved inngangen til 2020, og deretter fortsette å stige jevnt og trutt til 10.915 milliarder kroner i 2025.

Regjeringens budsjett for 2019 legger opp til en oljepengebruk på 2,7 prosent av oljefondet eller 231,2 milliarder kroner.

Oljefondet falt i fjor i verdi for første gang siden 2002, men har siden steget betraktelig. Denne uken nådde det nytt rekordnivå på over 8.900 milliarder kroner. Noe av årsaken er en svak krone og oppgang i aksjemarkedene.

Les mer: Oljefondet passerer 8.900 milliarder kroner for første gang

Les også

Oljefondet passerer 8.900 milliarder kroner for første gang

Sterkere krone kan halvere antallet rentehevinger

Svakere vekstutsikter internasjonalt er hovedgrunnen til at SSB har nedjustert sine norske renteutsikter.

SSB venter nå at det blir fire rentehevinger frem til utgangen av 2022, slik at renten ender ett prosentpoeng høyere enn dagens 0,75 prosent. Renteoppgangen avhenger imidlertid av at kronekursen holder seg på historisk svake nivåer mot euro rundt 9,80.

– En eventuell styrking av kronekursen på seks prosent vil kunne gi 1–2 færre rentehevinger, sier von Brasch.

I motsetning til de fleste økonomer, venter SSB at kronen holder seg svak ut 2022, noe som også vil gi et viktig bidrag til norsk eksport, og dermed styrke den økonomiske veksten.

Les mer: SSB venter fire rentehevinger frem til 2022

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Statistisk sentralbyrå
  2. Oljefondet

Flere artikler

  1. SSB tror rentetoppen er nådd

  2. SSB kutter renteprognosen – venter færre hevinger enn tidligere

  3. SSB: Oppturen i norsk økonomi nærmer seg slutten

  4. Annonsørinnhold

  5. Milepæl: Oljefondet passerer 10.000 milliarder kroner

  6. Venter at regjeringen vil bruke mer enn «taket» av Oljefondets verdi