Sentralbanksjefen vil telle med Ernas «skjulte» pengebruk

TELLER PENGENE: I kveld holder sentralbanksjef Øystein Olsen sin niende årstale. Han mener at regjeringen bryter med god, norsk budsjettpraksis når den vurderer å betale for blant annet et nytt regjeringskvartal med penger som holdes utenfor budsjettet. Norges Bank vil ifølge Olsen telle med også denne pengebruken i sine regnestykker.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Regjeringen vil utrede å kjøpe fregatt og regjeringskvartal utenfor handlingsregelen. Men Norges Bank vil telle med pengebruken likevel.

Publisert:

– De sier at de skal utrede saken. Jeg syns ikke de behøver å bruke så veldig lang tid på det, for det er ikke så veldig mye å utrede, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24.

Det har vakt oppsikt at regjeringen vurderer å holde pengebruk utenom den vanlige budsjettbehandlingen – som utgiftene til ny fregatt etter «Helge Ingstad»-forliset og nytt regjeringskvartal.

Nå går sentralbanksjef Øystein Olsen ut med en advarsel til regjeringen om å ta i bruk et slikt grep, et intervju med E24 i forbindelse med årstalen for 2019 som Olsen holder torsdag kveld.

– Dette er et brudd med en god, norsk budsjettpraksis som vektlegger åpenhet og helhetlig budsjettering, og at alle utgifter skal prioriteres innenfor samme ramme. Dette vil være å gå utenom det, sier Olsen.

Dermed føyer sentralbanksjefen seg inn i rekken av kritikere til den nye regjeringens potensielle budsjettgrep, som også har fått kritikk av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Olsens forgjenger Svein Gjedrem.

Les også: (+) Hvorfor trenger vi egentlig kontanter?

Det er i regjeringserklæringen «Granavolden-plattformen» at den nye regjeringen omtaler dette regjeringen sier at den vil utrede og vurdere om gjenanskaffelser av ting staten har forsikret selv skal føres som en «90-post», slik at man bruker oljeinntekter utenom budsjettet.

Staten er selvassurandør, og det betyr at bombingen av regjeringskvartalet 22. juli 2011 og «Helge Ingstad»-forliset ikke gir noen forsikringsutbetaling som kan dekke kostnadene ved gjenanskaffelser.

Les E24s oppsummeringer av årstalen:

Les også

Ikke juks med milliardene, statsminister!

Vil uansett telle pengene

Tredoblet oljepengebruk

Økonomer har advart

Her kan du lese mer om