Derfor hever frykt renten på ditt boliglån

Norges Bank kutter styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, men norske banker vil ikke gi kundene billigere lån av den grunn.

RENTEKUTT: Norges Bank kutter styringsrenten, men stor uro i verdensøkonomien gjør at bankene ikke kan kutte i din lånerente. Dermed blir det slik at frykten i markedet effektivt sett hever din boliglånsrente.
  • Kristin Norli
Publisert:

Selv om Norges Bank i går satte ned renten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent, betyr ikke det at norske bankkunder får billigere lån.

Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce sa i går til E24 at rentekuttet fra Norges Bank forhindrer at lånerentene går opp, men at kundene ikke kan vente en nedgang.

- Hadde de bare kuttet med 0,25 prosentpoeng tror jeg faktisk at bankene hadde kommet til å øke sine utlånsrenter, sa Bruce i går.

Forvirring

For mange vanlige bankkunder kan det være vanskelig å forstå hvorfor et kutt i renten i Norges Bank ikke umiddelbart betyr at også bolig-, bil- og andre lån blir billigere.

- Jeg skjønner godt at folk kan bli forvirret, sier professor i økonomi ved Norges handelshøgskole (NHH,) Ola Honningdal Grytten.

Den korte forklaringen er at styringsrenten, som Norges Bank bestemmer, og renten som bankene må betale for å låne penger, og kan tilby når de låner ut, ikke er den samme.

Hvorfor det er slik, er en litt lengre historie.

Les mer: Norges Bank kuttet renten til 1,75 prosent

Pengemarked

Bankenes råvare er penger. For å drive bank, trenger de denne varen. Og det er her det såkalte pengemarkedet oppstår.

Pengene får bankene tak i blant annet i lån fra andre banker, innskudd fra kunder, salg av obligasjoner og andre investeringer. Noe låner de også av Norges Bank, men dette er en veldig begrenset andel i den store sammenhengen.

Det som kalles pengemarkedsrenten, er rett og slett et uttrykk for hva prisen på å låne penger i dette markedet er, og er altså prisen bankene må betale for å skaffe seg sin eneste omsettelige vare.

- Pengemarkedsrenten bestemmes av flere faktorer, men kort og greit kan man si at tilbud og etterspørsel avgjør, sier professor Grytten.

Les mer: Pengemarkedsrenten faller

Styringsrenten

Men samtidig tas ikke prisen - renten - i dette markedet ut av det blå.

Det er her styringsrenten, som Norges Bank bestemmer, kommer inn i bildet.

- Styringsrenten er ikke Norges Banks rente på utlån, men tvert imot en innskuddsrente sentralbanken tilbyr dem som vil plassere pengene sine der, sier Grytten.

Og styringsrenten er toneangivende for pengemarkedsrenten på følgende måte:

Fordi ingen banker vil låne bort penger til en lavere rente enn de kan få av Norges Bank, blir styringsrenten i praksis et gulv for hvilken rente man kan kreve i pengemarkedet.

Les mer: Norges Bank hindrer rentehopp på ditt lån

Risiko og frykt

Men pengemarkedsrenten bestemmes ikke av styringsrenten alene.

Fordi det alltid vil være en viss risiko forbundet med å låne ut penger, spesielt til andre enn Norges Bank, vil bankene ha betalt for risikoen.

Denne risikoen får en pris i form av et påslag på toppen av styringsrenten, og dermed blir de to rentene forskjellige.

I dagens situasjon er det derimot mye mer uro i finansmarkedene enn vanlig, og for dem som deltar i pengemarkedet, er derfor risikoen forbundet med å låne bort penger mye større enn vanlig.

** Når risikoen stiger - stiger også pengemarkedsrenten.

** Når den stiger, blir lånekostnadene for bankene større.

- Her kan man også si at når risikoen først stiger, så er det grunn til å tro at den vil stige ytterligere, med en viss selvforsterkende effekt. Det har med psykologi å gjøre, og er det samme man ser på en rekke andre områder i finansverdenen, sier Grytten.

Ifølge Grytten ved NHH har Norges Banks rente en mye større innvirkning på pengemarkedsrenten i gode tider, når risikoen i lånemarkedet ikke legger en så stor demper på utlånslysten.

Les mer: Situasjonen er svært krevende

Rentekutt

Da Norges Bank i går satte ned styringsrenten, ble det altså ikke billigere for bankene å låne penger der, men det ble litt mindre attraktivt å sette pengene inn i Norges Bank.

Om det ble så mye mindre attraktivt at det veier opp for den risikoen som i øyeblikket styrer prisene bankene må betale for å låne penger, gjenstår å se.

Etter rentekuttet fra Norges Bank i går, falt pengemarkedsrenten fra 3,18 prosent til 2,96 prosent. Dermed reagerte markedet en del på rentekuttet, men avviket mellom styringsrenten på 1,75 prosent og pengemarkedsrenten på 2,96 prosent, err fortsatt mye større enn vanlig.

Les mer: Norges Bank kutter for kraftig

- Som ventet

Informasjonssjef Thomas Sevang i Nordea sier fallet fra 3,18 til 2,96 var helt som ventet.

- Men da Nordea varslet renteendring forrige gang i oktober, lå pengemarkedsrenten på 2,97, sier Sevang til E24.

- I det perspektivet er ikke nedgangen isolert sett noen grunn til å gjøre noe med vår utlånsrente, sier Sevang.

Informasjonssjef i Sparebank 1 SMN, Hans Tronstad, sier de hittil har forsøkt å unngå at de høye prisene på innlån til banken skal slå ut i dyrere lån til deres kunder.

- Sannsynligheten for at vi setter opp renten er mindre etter Norges Banks rentekutt, men om vi får mulighet til å sette ned renten til våre kunder, gjenstår å se. Vi følger reaksjonene fortløpende, sier Tronstad til E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Nå kan den norske stat låne til under 1 prosent rente

  2. Maner boliglånskunder til rentekamp: – Eneste språket bankene forstår

  3. - Hindrer nye rentehopppå boliglånet ditt

  4. «Norges viktigste rente» faller videre: Ber bankene kutte renten

  5. Ekspertene uenige: Er det greit om bankene setter opp renten nå?