AKER BIOMARINE: Røkke casher inn på krill

Aker Biomarine inngår partnerskap med amerikansk gigant og henter inn ny egenkapital.

Publisert:

Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Biomarine

OSE

AKBM

melder fredag morgen at de har inngått en avtale med det amerikanske investeringsselskapet Lindsay Goldberg om å etablere et 50/50 joint venture.

Avtalen innbærer at Lindsay Goldberg kjøper 50 prosent av aksjene i et nyopprettet selskap som skal eie Aker Biomarines datterselskaper Trygg Pharma og Natural Nutrition Development.

Ifølge en pressemelding fra Aker Biomarine skal amerikanerne totalt betale 280 millioner kroner for eierandelen. 140 millioner betales ved gjennomføringen av transaksjon, mens de resterende 140 millionene skal betales ved oppnåelse av fastsatte mål for utviklingen av virksomhetene.

"Vi er svært fornøyde med å inngå et langsiktig partnerskap med et slikt profesjonelt, kompetent og erfarent privat investeringsselskap som Lindsay Goldberg," sier Kjell Inge Røkke i en pressemelding fra selskapet.

Røkke er styreleder og, gjennom Aker

OSE

AKER

, dominerende aksjonær i Aker BioMarine.

"Dette er en anerkjennelse av forskningen og utviklingen som er gjort i Aker BioMarine, og vi gleder oss til å fortsette denne ferden sammen med Lindsay Goldberg," legger Røkke til.

Nettogevinst

Aker Biomarine skriver i meldingen at selskapet får en nettogevinst i sine regnskaper som følge av avtalen på 360 millioner kroner.

Trygg Pharma, som er er en del av virksomheten Aker-selskapet har solgt 50 prosent av, vil inngå en lisensavtale med Aker BioMarine hvor selskapet får eksklusive rettigheter til å utvikle farmasøytiske ingredienser fra krill, som Aker Biomarine fanger i Antarktis.

"Trygg Pharma AS skal betale Aker BioMarine provisjon av netto markedssalg for alle fremtidige produkter som utvikles under lisensen. Som del av avtalen vil Trygg Pharma AS ha en forpliktelse til å dekke hele sitt fremtidige behov for råmateriale fra krill fra Aker BioMarine, til markedsmessige vilkår," heter det i meldingen fra Aker-selskapet.

Natural Nutrition Development, som er det andre selskapet som inngår i partnerskapsavtalen, driver forskning, utvikling, produksjon, markedsføring og salg av omega-3-konsentrater for kosttilskuddsmarkedet.

Totalt er det 23 ansatte i de to selskapene.

Transaksjonen må godkjennes av relevante konkurransemyndigheter før den kan gjennomføres. Aker Biomarine regner med at det kan skje i løpet av 4. kvartal.

Henter penger - kjøper Epax
I en separat melding opplyser Aker Biomarine at styret har besluttet å foreslå for generalforsamlingen en fortrinnsrettsemisjon for å finansiere Aker BioMarines deltakelse i joint venture-selskapet sammen med Lindsay Goldberg LLC og joint venture-selskapets kjøp av Epax Holding AS fra Austevoll Seafood ASA .

Den foreslåtte emisjonen skal forelegges Aker BioMarines ekstraordinære generalforsamling den 24. september 2010.

250 millioner
Styret foreslår å utstede totalt 227. 272.727 nye aksjer til en tegningskurs på 1,10 kroner per aksje, som gir et totalt aksjeinnskudd på cirka 250 millioner kroner.

Eksisterende aksjeeiere på tidspunktet for generalforsamlingen vil motta tegningsretter som vil gi dem fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt nye aksjer i emisjonen.

Det innebærer også at eksisterende aksjeeiere vil motta cirka 0,31213974 tegningsretter per aksje de eier ved utløpet av dagen generalforsamlingen avholdes. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne én ny aksje i emisjonen.

Publisert:

Her kan du lese mer om