- Regnearkpolitikk

Høyre og Venstre angriper Regjeringens miljøsyn, etter nyheten om at mer miljøvennlige biler får høyere avgifter på grunn av økt motoreffekt og vekt.

Publisert:

om at nye bilmodeller som slipper ut mindre CO2 likevel kan få høyere avgifter på grunn av at de bygges med mer hestekrefter og vekt, har ført til mange reaksjoner.

Galt
Opposisjonspartiene Høyre og Venstre mener det blir helt galt at lavere avgifter på grunn av mindre utslipp av klimagassen karbondioksid (CO2) skal risikere å bli helt opphevet på grunn av at avgiftene øker hvis disse miljøbilene bygges med større motoreffekt og høyere vekt.
– Dette er regnearkpolitikk fra Finansdepartementet på sitt aller verste. Vi forventer at miljøfyrtårnet Kristin Halvorsen kommer på banen og rydder opp, sier Linda C. Hofstad Helleland, avgiftspolitisk talskvinne i Høyre.
Hun gjentar Høyres forslag om å gi 25.000 kroner i avgiftskutt ved kjøp av CO2-vennlige biler, samt øke vrakpanten på gamle trafikkfarlige utslippsverstinger til 20.000 kroner.
– Vi må legge til rette for mer miljøvennlige valg. Høyres forslag vil gi en kraftig stimulans, sier Hofstad Helleland.

Hennes kollega Gunnar Kvassheim i Venstre skjønner ikke på biler med mer motoreffekt, fordi de skal føre til mer ulykker.
–Det er søkt av Finansdepartementet blant annet å argumentere med at flere hestekrefter gir økt fart. Den viktigste komponenten i avgiftene bør være miljø. Vi har fartsgrenser på veiene som skal regulere farten, sier Kvassheim.

Sammenheng
Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) viser studier tilbake på 90-tallet en sammenheng mellom motorstørrelse og ulykkeshyppighet.
–Men man må være oppmerksom på at man ikke vet om det skyldes motorstyrken som sådan eller om det er en spesiell type førere som kjøper den slags type biler, sier forskningsleder Torkell Bjørnskau ved TØI.
En fransk studie som så på førers alder viste en slik sammenheng mellom motoreffekt og ulykker for yngre sjåfører, men ikke for middelaldrende og eldre.

Les flere E24-nyheter her

Publisert: