Finanskomiteen mener reglene for exit-skatt bør endres

Komiteen mener at SVs forslag om umiddelbar skatteplikt ved utflytting ikke bør vedtas. Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski er likevel fornøyd med innstillingen.

UTLØSTE DEBATT: Bjørn Dæhlie har flyttet til Sveits, som følge av «gode rammebetingelser». Det utløste en debatt om den norske formuesskatten.
Publisert: Publisert:

SVs forslag om skatt ved utflytting fra Norge ble tidlihgere i uken behandlet i Stortingets finanskomité.

Komiteenes arbeid er et ledd på veien fra lovforslag til vedtatt lov. De forbereder saker, og kommer med en innstilling, før forslagene stemmes over i Stortinget.

Komiteen mener at SVs forslag om umiddelbar skatteplikt ved utflytting fra Norge ikke bør vedtas.

Likevel er forslagsstiller Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson, fornøyd. Hun mener at det nå råder en helt ny og bred enighet om at det trengs endring på regelverket.

Les også

SV vil innføre umiddelbar skatteplikt ved utflytting

Stortingsflertall for endring

Det sitter 20 medlemmer i finanskomiteen.

Alle, unntatt de totalt seks medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, skriver under på en uttalelse om at de er «enig i at det er viktige prinsipper at verdier som opptjenes i Norge bør beskattes her, og at alle bør skatte etter evne».

SVs Kari Elisabeth Kaski sier hun kan tåle finanskomiteens innstilling om ikke å vedta deres forslag om exit-skatt.

Dette flertallet støtter Kaski i at gjeldende regler om utflyttingsskatt ikke ivaretar disse hensynene fullt ut, og at disse «bør justeres slik at skattesystemet blir mest mulig effektivt og rettferdig».

– Her har vi et stortingsflertall som tydelig slår fast at skattesystemet, med utgangspunkt i fritaksmetoden, har utfordringer. Flere borgerlige partier er også med på dette. Det er noe nytt, sier Kaski til E24.

Les på E24+

Milliardæren flyttet til Sveits: – Føler meg truffet av kritikken, men har ikke dårlig samvittighet

Debatt etter Dæhlie-exit

I februar ble det kjent at Bjørn Dæhlie hadde tatt med seg kone og formue og flyttet til Sveits. Det utløste en het debatt om den norske formuesskatten – og om den såkalte exit-skatten.

Debatten satte søkelys på det som ble omtalt som et hull i skattesystemet: At det er mulig å slippe skatt på utbytte og aksjegevinster etter fem år i utlandet.

Det kulminerte i et forslag fra SV som skulle «sørge for at skatteplikt for urealiserte gevinster påløper umiddelbart ved utflytting av landet».

Dette kommer etter alle solemerker til å bli nedstemt. Stortingskomiteene er satt sammen slik at de i stor grad gjenspeiler sammensetningen i Stortinget. Det betyr at de fleste saker i realiteten er avgjort før debatten og voteringen i stortingssalen.

Finanskomiteens flertall ønsker heller å vente på Skatteutvalgets utredning. I desember i fjor fikk det mandat til å studere aksjonærmodellen og fritaksmetoden (se faktaboks).

– Det kan vi leve med, selv om jeg mener vi har grunnlag til å endre regelverket her og nå. Men bestillingen fra finanskomiteen er klar, vi må endre reglene for å forhindre at verdier som er opptjent i Norge unnslipper beskatning her, sier Kaski.

Vedum avventer utredning

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kom også med en uttalelse til finanskomiteens arbeid.

Der skriver han at regjeringen allerede har påbegynt arbeidet med å vurdere innstramminger av de norske reglene om utflyttingsskatt for personer.

Også han påpeker at det først er nødvendig å avvente Skatteutvalgets vurderinger. Blant annet for å få en forståelse av hvor stort handlingsrom det er til å innføre særegne skatteregler, i henhold til EØS-avtalens prinsipper om fri ferdsel av mennesker, kapital, tjenester og varer.

– Vi får smøre oss med tålmodighet i påvente av et forslag fra regjeringen. Det forutsetter jeg at vil inneholde tilstrekkelige innstramminger, sier Kaski.

Les også

Skatteflyktninger presser opp boligprisene i Dæhlies nye hjemby: – Umulig for en vanlig familie

Publisert:
Gå til e24.no