Regjeringen vil bruke 352,2 milliarder kroner fra Oljefondet

  • Hans Jørgen Myrvang Ro
Publisert: Publisert:

Ordbok:

Revidert nasjonalbudsjett: Senest 15. mai i budsjettåret legger regjeringen frem en oppdatert statusrapport for situasjonen i norsk økonomi. Der blir det også lagt frem korrigeringer av statsbudsjettet som følge av endringer i forutsetningene, og i noen grad nye politiske grep fra regjeringens side.

Oljepenger: Dette er penger som overføres fra Oljefondet for å dekke opp for det underskuddet Norge har på statsbudsjettet når statens inntekter fra oljesektoren holdes utenom regnestykket.

Handlingsregelen: Rammene for hvor mye finansministeren kan bruke av pengene hvert år, bestemmes av den såkalte handlingsregelen. Maksgrensen for hvor mye en finansminister hvert år kan tillate seg å bruke av oljepenger, er satt på 3 prosent av Oljefondets verdi.

Oljekorrigert overskudd: Dette tallet viser hvordan det norske statsbudsjettet hadde sett ut på bunnlinjen dersom vi ikke kunne regne med inntektene som kommer fra oljen. Tallet finner du ved å ta statsbudsjettets totale inntekter minus utgifter, også trekke fra statens nettoinntekter fra oljesektoren.

Når svaret på dette er negativt – og det har det alltid vært – må underskuddet dekkes opp, og det er summen her som er den faktiske oljepengebruken.

Strukturelt, oljekorrigert overskudd: Når politikerne snakker om oljepengene, viser de imidlertid ikke til den faktiske oljepengebruken, men til et tall som i tillegg er justert for det som regnes som økonomiske svingninger utenom normalen og som har påvirket utgiftene eller inntekter unormalt mye.

Budsjettstimulans eller budsjettimpuls: Finansdepartementet måler oljepengene som andel av den verdiskapningen de regner med at Fastlands-Norge vil ha det kommende året.

Endringen i denne prosenten fra ett år til et annet, forteller om oljepengebruken stimulerer til økonomisk vekst, eller ikke.

Oppdatert data: Grafene som viser oljekorrigert underskudd opp mot handlingsregelen og budsjettimpuls brukte tidligere tall fra revidert statsbudsjett 2021 for det oljekorrigerte underskuddet. Dette har blitt oppdatert til å bruke tallene fra nasjonalbudsjettet 2022. Grensen som er satt av handlingsregelen for 2022, er beregnet basert på oljefondets verdi 1. januar 2022.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Statsbudsjettet 2022

Flere artikler

  1. Spent på Vedums oljepengebruk: – Har strukket strikken lengre enn man burde

  2. Økonomien koker nesten over og regningene hoper seg opp

  3. Betalt innhold

    Budsjettet presser ikke renten oppover, mener Vedum

  4. Litt mindre brems

  5. Regjeringen advarer seg selv mot høy pengebruk: – Vi skal ned