Veksten i økonomien dabber litt av i juli

Den økonomiske veksten er litt svakere enn ventet i juli, men fastlands-BNP er likevel 0,5 prosent høyere enn siste måned før corona. – Ingenting som hindrer renteheving i september, kommenterer Handelsbanken.

Utenlandske turister utgjør normalt sett en stor andel av inntektene til hoteller og restauranter i sommermånedene, noe pandemien inntil nylig har satt en stopper for. Bildet er fra ankomsten til det første store cruiseskipet på 17 måneder i Bergen i august.
Publisert:

Veksten i fastlandsøkonomien dabber litt av til 0,4 prosent i juli, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til sammenligning var det en vekst på 0,7 prosent i juni, og 1,4 prosent i andre kvartal. Da var også økonomien tilbake på samme nivå som før coronapandemien, ifølge SSB.

– Varehandelen økte kraftig i mai, men falt litt tilbake i juli. Likevel er nivået høyt. Forretningsmessig tjenesteyting har også falt, som i stor grad skyldes reisebyrå- og reisearrangørvirksomheten. Sett bort fra disse næringene var veksten i juli sterk og på linje med de foregående månedene, sier SSBs seniorrådgiver Achraf Bougroug.

Hindrer ikke renteheving

På forhånd var det ventet en vekst på 0,7 prosent i fastlandsøkonomien, ifølge Bloomberg.

Handelsbanken påpeker at veksten var «en del svakere enn ventet», særlig sammenlignet med forventningene til Norges Bank.

«Men som følge av sterkere vekst bak oss, er nivået fortsatt i tråd med Norges Banks anslag. Ingenting som hindrer renteheving i september», skriver meglerhuset i en kommentar.

Norges Bank har varslet at den rekordlave nullrenten sannsynligvis vil heves 23. september

Total BNP steg 0,7 prosent i juli, ned fra 0,9 prosent i juni.

Flere av næringene som har vært hardt rammet av smittespredning og restriksjoner vokste videre, men ligger likevel langt under nivået i februar 2020.

Les også

Comeback for norsk økonomi i andre kvartal

Overnatting og servering trakk mest opp

Fastlands-BNP lå i juli 0,5 prosent over nivået før pandemien i februar 2020. Veksten var bredt basert, men nedgang i varehandelen og forretningsmessig tjenesteyting dempet den samlede veksten i Fastlands-Norge.

– Juli er en feriemåned og for noen næringer innebærer det lavere aktivitet, mens det er høysesong for andre. Dermed er det større usikkerhet rundt den underliggende veksten enn det er ellers i året, sier SSBs Bougroug.

Det var overnattings- og serveringsvirksomheten som trakk mest opp i juli, med kraftig vekst på i overkant av 20 prosent. Kultur, underholdning og annen tjenesteyting bidro også til å trekke opp fastlandsøkonomien.

Privat forbruk økte med 2,4 prosent i juli, opp fra 1,7 prosent i juni. Både vare- og tjenestekonsumet steg, særlig trukket opp av hotell- og restauranttjenester.

Reisetrafikken til og fra utlandet tok seg også opp, noe som er tydelig både i nordmenns konsum i utlandet og utlendingers konsum i Norge, som begge vokste kraftig i juli.

BNP og konsum i husholdningene (sesongjustert).

Varehandelen falt derimot mer enn tre prosent i juli, etter en svak nedgang måneden før. Likevel var nivået høyere enn før pandemien inntraff.

Forretningsmessig tjenesteyting falt kraftig i juli, mye på grunn av reisebyrå- og reisearrangørvirksomheten, som var rammet av reiserestriksjoner.

Til tross for nedgang i varehandelen og forretningsmessig tjenesteyting vokste samlet aktivitet i tjenestenæringene 0,6 prosent i juli.

Her finner du tallene hos SSB
Les på E24+

– Vi har vært bortskjemt med lave strømpriser

Publisert:
Gå til e24.no