Nå starter lønnsoppgjøret

Fellesforbundet krever økt kjøpekraft, mens Norsk Industri peker på at det er viktig med god konkurranseevne for bedriftene.

Publisert:

Fellesforbundet og Norsk Industri utleverte sine krav onsdag formiddag. Det markerer starten på årets lønnsoppgjør.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum leder forhandlingene på vegne av Fellesforbundet.

– Nå setter vi oss ned med motparten med pågangsmot, selvtillit og en klar marsjordre fra våre medlemmer. I årets oppgjør skal vi styrke kjøpekraften til våre medlemmer og sikre de med lav lønn ekstra tillegg, sier Eggum.

Motparten er administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen.

Norsk Industri peker på at det er viktig at det legges til rette for omstilling og økt sysselsetting.

– For å sikre bedrifter og arbeidsplasser må lønnsutviklingen styrke industriens konkurranseevne, skriver Norsk Industri.

Her er kravlistene fra henholdsvis Fellesforbundet og Norsk Industri.

Ikke konkrete krav ennå

Felleforbundets krav om lønnstillegg vil bli konkretisert i løpet av forhandlingene.

Årets oppgjør er forbundsvist, som betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sine motparter på arbeidstakersiden.

Hvis det blir brudd i forhandlingene, kommer det 15. mars, med meklingsstart dagen etter. Meglingsfristen er 31. mars, før en eventuell løsning eller streik kommer 1. april.

2,7 prosent i fjor

I OECD-landene vi konkurrerer med er anslaget at lønningene vil øke 3,5 prosent. Norsk konkurranseevne vil dermed først bli svekket med et oppgjør over 3,5 prosent. Mye tyder derfor på at Eggum og LO vil legge det som en list.

Med 3,5 prosent som ramme, vil en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn på 524.500 kroner i 2021, øke med 18.400 kroner.

Årets lønnsforhandlinger skal ta utgangspunkt i en prisvekst på 2,6 prosent, ned fra 3,5 prosent i fjor. Usikkerheten rundt norsk økonomi er imidlertid stor, påpekte Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

Oppdaterte prisvekstanslag fra TBU kommer i morgen, torsdag.

De aller fleste i Norge tapte kjøpekraft i 2021. Da endte rammen på lønnsoppgjøret 2,7 prosent. Prisveksten endte på 3,5 etter strømprissjokket, som gjorde at reallønnen i snitt sank med 0,8 prosent.

Les på E24+

Aldri før har Norges inntekter gjort et så stort hopp. Med krigen kan de øke enda mer.

Les på E24+

Erna Solberg skulle kutte skatten på lønn i fjor. Det gikk ikke som planlagt.

Publisert: