Støy fra regjeringskvartalet tvinger Finansdepartementet til å flytte over 100 ansatte

«Belastende støy» fra byggingen av nytt regjeringskvartal har skapt en «krevende situasjon» for ansatte i Finansdepartementet. Ledelsen frykter en «betydelig ytterligere forverring» og krever nye arbeidsplasser utenfor den ærverdige G-blokka.

STØY: Det pågår omfattende anleggsarbeid i forbindelse med nytt regjeringskvartal i Oslo sentrum. Finansdepartementet ligger bak den grå boksen til venstre i bildet.
Publisert: Publisert:

E24 har fått innsyn i brev mellom Finansdepartementet (FIN) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) angående anleggsstøy fra byggingen av nytt regjeringskvartal i Oslo.

I et brev datert 12. februar advarer FIN om «en betydelig ytterligere forverring av en allerede krevende situasjon.»

«Det har allerede i to år vært belastende støy fra rivning av R4 og deretter rivning av Y-blokka og diverse annet anleggsarbeid i området», skriver ekspedisjonsleder Tine Engelsrud og avdelingsdirektør Henning Søndergaard.

Engelsrud og Søndergaard er bekymret etter å ha mottatt ny informasjon fra Statsbygg, som vil tilsi «betydelig større støybelastning for ansatte» enn tidligere formidlet.

Selv om de har vært kjent med at det vil «fortsette med anleggstøy i lang tid», har de fått «nye signaler» om «særlig støyende arbeider» helt frem til desember 2022.

Det skal blant annet «sprenges, pigges, sages, samt graves og kjøres ut enorme mengder masse», skriver de i brevet.

«Basert på det vi nå får beskjed om, fremstår det som om FIN egentlig ikke burde vært i G-blokka i det hele tatt i den kommende grunnarbeidsfasen. Selv med delvis utflytting vil det være betydelig fare for at det ikke vil være mulig å opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø i G-blokka i denne fasen.»

– G-blokka er nærmeste nabo til en stor byggeplass, noe som innebærer mye støy. Støyen går utover arbeidsforholdene i FIN, og da må vi melde fra om hvilke tiltak som må til for at dette skal være minst mulig belastende for våre ansatte, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard i en e-post til E24.

NABOER: G-blokka (i midten) ligger rett ved siden av regjeringskvartalet, der det nå pågår omfattende anleggsarbeid i forbindelse med bygging av nytt regjeringskvartal.

Må flytte over 100 ansatte

I brevet fra 12. februar ber FIN om «raskt svar på den mer akutte utfordringen med avlastningslokaler for i overkant av 100 medarbeidere», inkludert en statssrådseksjon.

I et delvis sladdet svarbrev datert 12. mars beklager KMD at det blir «mer byggestøy fra et tidligere tidspunkt enn forventet» og opplyser at de er «innstilt på å finne løsninger».

«KMD arbeider med en løsning i R5 som i størst mulig grad etterkommer ønsket om avlastningslokaler,» står i det svarbrevet fra ekspedisjonssjef Jan Olav Pettersen og prosjektleder Carlo Thomsen.

R5 er en nyere regjeringsbygning som ligger i Akersgata på andre siden av veien av G-blokka.

OVER HUNDRE ÅR: Finansdepartementet tok i bruk G-blokka allerede i 1906. Dette bildet er fra 1936.

Samtidig opplyser KMD at «løsningen vil innebære en del omrokkering i R5 og endring av planlagt bruk av lokaler», og at «det antas at pandemisituasjonen gjør at en overflytting kan skje over noe tid».

I et delvis sladdet brev datert 24. mars viser FIN til et møte 18. mars og en befaring i R5 19. mars.

«Statsrådsseksjonen ønsker vi å klargjøre for å ta bruk så snart det praktisk lar seg gjennomføre over påske. Kommunikasjonsenheten må også raskt kunne installeres i nærliggende lokaler».

De øvrige kontorplassene må de komme tilbake til på et senere tidspunkt.

«Vi har forståelse for at det er behov for noe tid til gjennomføring av interne avklaringer og romdisponeringer i KMD, før dette kan iverksettes. Vi ønsker likevel at dette avklares så snart det lar seg gjøre.»

«Uoversiktlig og vanskelig»

I sitt første brev fra 12. februar beskriver FIN planleggingsprosessen for anleggsarbeidet som «uoversiktlig og vanskelig å få inngrep med». De viser til gjentagende henvendelser om støybelastningen og ønsker om å bli inkludert i prosessen.

«Det synes ikke som en i planleggingen har tatt hensyn til at G-blokka skal benyttes til ordinær departementsdrift gjennom perioden».

Samtidig gjentar FIN ett av sine hovedbudskap:

«Det er ikke aktuelt å gjennomføre de omfattende arbeidene med ny inngang, nytt trapperom, heis og tilkobling til gangbro mens ansatte sitter i bygget. En nærmere prosjektering og planlegging med dette som utgangspunkt vil være bortkastede ressurser».

12. mars skriver KMD at de er innstilt på å gjennomføre arbeidet med ny personalinngang og bro på et tidspunkt hvor G-blokka er fraflyttet.

Nå skriver FIN til E24 at de er tilfreds med fremgangen i det pågående arbeidet med å finne nye arbeidsplasser.

– Ja, etter vår oppfatning er våre ønsker godt fulgt opp av KMD, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard.

Les også

Kriseåret 2020 førte til eksplosjon i overtidsbruk i Næringsdepartementet

Hjemmekontor og støydempende hodetelefoner hjelper

Megaard understreker samtidig at støyen ikke går utover FINs evne til å utføre sitt oppdrag.

– Det er riktignok krevende å ha kontorer helt inntil en så stor byggeplass. Men nå er de aller fleste på hjemmekontor på grunn av pandemien, og vi påvirkes mindre enn normalt. Vi har iverksatt interne støydempende tiltak og vil få tilgang på midlertidige avlastingslokaler. Dette gjør at vi unngår at byggestøyen går utover arbeidet, skriver hun.

– Hvordan har støybelastningen blitt kjent for ledelsen i departementet? Har ansatte i departementet klaget på støyen?

– Vi bruker våre vanlige kanaler for internkommunikasjon, dvs. intranett, e-post og orienteringer i møter med blant annet ledelse og arbeidsmiljøutvalg. Det har vært jevnlige møter med hovedverneombudet. Det har ikke kommet mange klager fra de ansatte.

– De som har hatt behov for det er blitt tilbudt støydempende hodetelefoner. For tiden jobber de fleste ansatte i FIN uansett på hjemmekontor.

Publisert: