Norges Bank: Ingen grunn til å endre lånekrav nå

Norges Bank er enig med Finanstilsynet om at boliglånsreglene bør være mer permanente, men mener ikke tiden er inne til å stramme inn nå.

Publisert:

«Norges Bank mener utviklingen ikke tilsier endringer i kravene til utlånspraksis for boliglån og forbrukslån nå».

Det skriver sentralbanken i et brev til Finansdepartementet fredag.

«Imidlertid mener Norges Bank at det strengere kravet til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig bør gjelde for hele landet og ikke bare i Oslo.»

Brevet kommer på forespørsel fra departementet om en vurdering av bankenes utlånspraksis, og utviklingen av boligpriser og gjeld.

Finanstilsynet har allerede foreslått innstramming av reglene for boliglån.

Norges Bank er imidlertid enig med tilsynet i at forskriften ikke lenger bør være midlertidig, men ny evaluering ved årsskiftet.

«Norges Bank mener forskriftsreguleringen av krav til utlånspraksis til personmarkedet bør gjelde på ubestemt tid», skriver banken, som foreslår at kravene kan vurderes med «jevne, men ikke hyppige mellomrom, for eksempel hvert tredje år».

Les på E24+

Les også: (+) Tror Finanstilsynet at regjeringen ønsker å tape valget?

Les også

Les også: Finanstilsynet vil ha innstramming i ny utlånsforskrift

– Vesentlig sårbarhet

Norges Bank understreker at gjeldsnivået hos privatpersoner utgjør en vesentlig sårbarhet for norsk økonomi.

«Den høye gjelden medfører at mange husholdninger kan bli nødt til å stramme inn i sitt forbruk ved et kraftig fall i boligprisene, bortfall av inntekt eller økning i lånerentene. Dersom mange husholdninger må stramme inn samtidig, kan det forsterke en nedgang i norsk økonomi og øke bankenes tap på utlån til næringslivet», heter det i brevet.

Sentralbanken mener for øvrig at både boliglåns- og forbrukslånsforskriften har fungert godt, men at fleksibilitetskvoten for sistnevnte bør vurderes fjernet. I tillegg anbefales det at reglene for forbruks- og boliglån samles i en forskrift.

«Det vil bidra til å gjøre reguleringen mer oversiktlig og tilgjengelig, samt understreke at det er samlet gjeld i en husholdning som har betydning for finansiell sårbarhet.»

Norges Bank ønsker også at gjeldsregisteret utvides til å omfatte lån med pant i bolig, i tillegg til forbruksgjeld som i dag.

«Videre bør det i en slik felles forskrift og i gjeldsregisteret vurderes å inkludere andre typer lån til personmarkedet som i dag ikke er regulert, for eksempel lån med pant i bil», skriver banken, og tilføyer at det trolig kan bidra til å motvirke omgåelser.

Les også

Les også: Boligprisveksten demper seg: – Vil berolige Norges Bank

Nullrente og boligprisvekst

Boligmarkedet har holdt seg overraskende godt gjennom coronakrisen, mye takket være rekordlav nullrente fra Norges Bank.

Etter flere måneder med sterk boligprisvekst, viste augustprisene en noe mer dempet utvikling.

I september viste Obos-prisene ytterligere oppgang på 0,1 prosent i Oslo, mens de var en nedgang på 0,3 prosent på landsbasis.

Mandag får vi september-priser fra Eiendom Norge.

Norges Bank: Vurdering av boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften
Les på E24+

Les også: (+) Seks måneder etter Norge stengte ned: Slik rammes norsk økonomi

Publisert:
Gå til e24.no