Høyre ønsker maksgrense for trygd

Høyre vil begrense hvor mye en person samlet kan motta i trygd. Målet er at man ikke skal ha høyere trygd enn man kunne fått ved å jobbe.

Heidi Nordby Lunde, Høyres arbeidspolitiske talsperson, sier summen av trygd ikke bør være høyere enn det man kan tjene på å arbeide.

Terje Pedersen / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:

I forslaget til nytt partiprogram foreslås det å «sørge for at summen av sosiale ytelser ikke overstiger arbeidsinntekt, slik at det lønner seg å jobbe», skriver Klassekampen.

Heidi Nordby Lunde, Høyres arbeidspolitiske talsperson og medlem av programkomiteen, sier at det innebærer å sette et samlet tak på hvor mye en person kan motta i sosiale ytelser.

– Det er mange som i dag har lovfestede rettigheter hvor summen av ytelser fort kan overstige det man ville fått dersom man gikk ut i arbeid, sier Lunde.

– Det er mange ordninger som når de legges oppå hverandre, kan bli en terskel for å komme inn i arbeidslivet fordi det ikke vil lønne seg, sier Lunde, som sier taket bør være en normal lønning i et lavterskelyrke, og nevner butikk- og lagerarbeid som eksempler.

Arbeidspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet reagerer kraftig på forslaget.

– Hvis vi skal begynne med et kronetak, er man over på et helt annet trygdesystem, sier Aasrud, som kaller forslaget en fattigdomsfelle.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Trygd
  2. Arbeidsliv
  3. Høyre (H)

Flere artikler

  1. Enighet om feriepenger til arbeidsløse

  2. Høyre frykter pensjonistene kan tape mer med Frp og SVs pensjonsforlik

  3. Enighet om pensjon fra første krone

  4. Mangfold i næringslivet: Arbeiderpartiet etterlyser politisk handling

  5. Skatter og avgifter kuttet med 34 milliarder under Erna Solberg