Ser kun for seg to rentehopp og lave boliglånsrenter ut 2023

Til tross for noe høyere styringsrenter de neste årene, venter Norges Bank at boliglånsrentene fortsatt vil ligge på i underkant av to prosent om tre år.

REKORDLAVE RENTER: Sentralbanksjef Øystein Olsen anslår at styringsrenten ikke vil øke til mer enn 0,5 prosent ut 2023.
Publisert: Publisert:

Norges Bank holder som ventet renten uendret på rekordlave null prosent og signaliserer fortsatt nullrente i lang tid.

Første renteheving kommer sannsynligvis ikke før i andre halvår 2022, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Han refererer da til rentebanen, det vil si hva Norges Bank vurderer som den mest sannsynlige utviklingen i styringsrenten fremover.

Samtidig signaliseres det en mer forsiktig renteoppgang enn sentralbanken så for seg før sommeren.

– Gitt den rentebanen vi har nå, og med betraktninger rundt sannsynlighetsovervekt, så ligger det kun inne to rentehevinger, sier Olsen til E24.

Dermed vil styringsrenten trolig ligge rundt 0,5 prosent ved utgangen av 2023, mens det i juni lå an til ytterligere en heving til 0,75 i samme tidsperiode.

Les på E24+

Les også: (+) Øystein Olsen rekker kanskje aldri å heve renten

HETT MARKED: Rekordlave renter som følge av coronakrisen har gitt god fart i boligmarkedet.

Boliglånsrente har falt mindre enn ventet

Boliglånsrentene har falt mindre enn Norges Bank hadde trodd. Det kan skyldes at prisen på bankenes finansiering har avtatt mindre enn styringsrenten, skriver banken.

Den varslede renteoppgangen fra 2022 betyr imidlertid ikke høyere boliglånsrenter enn i dag. Om tre år anslår Norges Bank at snittrentene på boliglån ligger på 1,96 prosent. Det er uendret fra dagens nivå.

I mellomtiden kan refinansiering av eksisterende boliglån til lavere rente bidra til at den gjennomsnittlige boliglånsrenten avtar marginalt, for deretter å komme tilbake mot slutten av 2023, som følge av at styringsrenten blir satt opp.

De lave rentene har gitt overraskende god fart i boligmarkedet, og sentralbanken oppjusterer også sitt syn på boligprisene betydelig. De ferske prognosene lyder på 3,7 prosent vekst i år og 5,2 prosent vekst neste år.

Norges Bank anslår at lavere utlånsrenter kan forklare omtrent en tredjedel av
boligprisøkningen.

«Analysen viser at boligprisene neppe er drevet opp av irrasjonelle boligkjøpere som byr prisene opp til uholdbare nivåer. Det reduserer isolert sett faren for et markert prisfall», skriver banken, men tilføyer at prisfall kan likevel forekomme, for eksempel ved et
vesentlig bortfall av husholdningenes inntekter eller en markert økning i rentene.

Les på E24+

Les også: (+) Seks måneder etter Norge stengte ned: Slik rammes norsk økonomi

Mer «duete» enn ventet

På forhånd var det enkelte som ventet at rentebanen skulle oppjusteres, og flere økonomer påpeker at dagens uttalelser var noe «duete», altså at det ble signalisert svakere renteutvikling enn ventet.

Sentralbanken påpeker også selv i sin ferske pengepolitiske rapport at markedsaktørene vedder på tidligere renteoppgang enn det det nå ligger an til:

«Markedsprisingen indikerer forventninger om at styringsrenten vil heves fra dagens nivå i starten av 2022».

Kronen, som de siste dagene har svekket seg markant, faller også ytterligere etter dagens rentesignaler fra Norges Bank. Dermed koster en euro nå 11,16 kroner, 50 øre mer enn bare for en uke siden.

Ikke aktuelt å støttekjøpe kroner nå

Da coronakrisen herjet som verst i vår, kollapset kronekursen. Mot euroen ble det satt ny bunnrekord på over 13 kroner, og Norges Bank ble presset til selv å kjøpe kroner for å støtte kursen, såkalt valutaintervenering.

På spørsmål om vi nå nærmere oss en situasjon hvor intervenering igjen kan bli aktuelt, svarer Olsen usedvanlig klart:

– Nei. Vi er ikke i samme situasjon som i mars. Det var en helt ekstraordinær situasjon.

Olsen understreker også at banken ikke har noe mål for hvor kronekursen bør ligge, og at årsaken til intervensjonen først og fremst var at kronemarkedet ikke fungerte, fordi det ikke fantes kjøpere.

Les på E24+

Den upålitelige kronen går inn i en tøff høst

Utelukker ikke negative renter

Olsen understreker på dagens pressekonferanse at «renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres». Skulle det gå bedre i økonomien enn dagens bilde tilsier, vil renten kunne heves raskere.

Hvis det tilbakeslaget derimot blir mer langvarig enn anslått, for eksempel som følge av at smittespredningen fortsetter å øke, eller at det tar lang tid før en vaksine blir tilgjengelig, vil renten holdes uendret lenger.

– Med det bildet vi ser nå ser vi ikke for oss ytterligere senkninger av renten. Det betyr ikke at det er helt utelukket (...) Hvis vi finner det hensiktsmessig å sette renten under null, så vil vi gjøre det, sier Olsen, men påpeker samtidig at det kan være bivirkninger knyttet til minusrenter.

I eurosonen har sentralbanken kuttet renten til minus 0,5 prosent og i Sverige har de tidligere hatt minusrente, selv om de nå også er på null. Negative renter er et relativt nytt virkemiddel, og effektene er foreløpig usikre.

Her finner du Norges Banks ferske rapport
Publisert:
Gå til e24.no