NHO om norsk økonomi: – Nå lysner det for alvor

Med nye prognoser venter NHO at veksten i fastlandsøkonomien kan sende arbeidsledigheten ned til 3,6 prosent i 2023.

GJENNOM TUNNELEN: Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO går gjennom de viktigste trendene og prognosene for norsk økonomi. Han spår lysere tider, men noen skygger truer fortsatt enkelte næringer.
Publisert:

Tirsdag publiserte NHO sin kvartalsrapport «Økonomisk Overblikk», med prognoser for den økonomiske utviklingen i Norge.

«Nå lysner det for alvor. De frigjørende vaksinestikkene settes på stadig flere. I skrivende stund er hver femte nordmann fullvaksinert, ved utgangen av september skal hele den voksne befolkningen være det», skriver NHO i rapporten fra andre kvartal.

Oppsvinget i norsk økonomi kommer på ryggen av et tilsvarende oppsving utenlands. Også utenlands skyldes dette utrulling av vaksiner og redusert smitte som en følge av det, ifølge Næringslivets Hovedorganisasjon.

«Etter en nedgang på rekordstore 3,3 prosent i fjor, anslås globalt BNP å øke med solide seks prosent i år, som innebærer at førkrisenivået ventelig nås til høsten en gang», skriver NHO.

Venter enda høyere vekst

Allerede i den forrige rapporten ble det spådd lysere tider i siste halvdel av 2021. Nå stiger stemningen litt mer, oppgir organisasjonen.

Etter et fall i fastlands-BNP på 2,5 prosent i fjor, anslår NHO nå en oppgang på 3,3 prosent i år og 3,5 prosent neste år.

«Dette er marginalt høyere enn vi anslo i marsrapporten, til tross for en litt dypere dipp i begynnelsen av året», står det i rapporten.

Les også

NHO: Regner med at aktiviteten vil skyte fart i andre halvår

For 2023 er anslaget til NHO en vekst i norsk BNP på 1,8 prosent.

Arbeidsledigheten anslås å stabilisere seg på rundt 4,6 prosent i år. De neste to årene tror NHO at ledigheten vil falle til fire prosent neste år og 3,6 prosent i 2023.

– Norske husholdninger sparte 130 milliarder kroner ekstra i fjor sammenlignet med 2019. Mye av det kan omsettes i økt etterspørsel. Nå er det klar bedring i økonomien, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til E24.

Torsdag kommer også Norges Bank med sine prognoser for norsk økonomi i pengepolitisk rapport.

Les også

FHI: Her må du ikke lenger bruke munnbind

Forventninger til høsten fra «alle bransjer»

Etter en tøff og uforutsigbar periode for norsk næringsliv uttrykker NHOs medlemmer en stadig sterkere optimisme, ifølge organisasjonen.

«Vår månedlige medlemsundersøkelse snudde fra forverring til bedring i mai måned. Tilsvarende viser Næringslivets økonomibarometer markant forbedring fra første til andre kvartal, både hva angår nåsituasjon og fremtidsutsikter. I alle bransjer er det nå en klar overvekt av medlemsbedrifter som venter økt aktivitet til høsten», heter det i rapporten.

Les også

Norsk handelsoverskudd på 15,5 milliarder i mai

Tjenestenæringene har blitt særlig rammet av coronakrisen. Likevel er det lyspunkter også her, spesielt for serveringsbransjen.

– De skal tilbake til normalen ganske snart. Det er fortsatt avstandsbegrensninger, men når også de blir borte vil de komme tilbake, sier Dørum.

– Men hvis vi tenker omsetning på 2019-nivå er det mange hoteller og andre som vil drøye til 2022 eller 2023 med å hente seg inn, advarer NHOs sjeføkonom.

Les på E24+

– Erna Solberg har gitt oss håp om å kunne ta imot de første cruiseskipene i august

Dørum tror særlig overnatting og luftfarten er blant de næringene som vil slite mest med å ta igjen det tapte.

– Så lenge det er virus rundt oss, vil det ta tid før feriemarkedet er tilbake til det samme omfanget som før viruskrisen. I tillegg er digitaliseringen fremskyndet, som gjør at en del møtereiser er byttet ut med videomøter, sier han.

Innkjøpssjefindeksen (PMI) for industrien har ligget over 50 siden august, som indikerer økt aktivitet.

«PMI-tallene har gjort ytterligere byks de siste tre månedene. Indeksen gir således inntrykk av at industriaktiviteten er i godt driv», står det i rapporten.

Les også

Tror pandemien vil føre til varige endringer i hotellbransjen

Les på E24+

Slik lykkes du i digitale jobbintervjuer

Bratt kurve for boligpriser

Etter ett år med nullrente er det stadig høy temperatur i det norske boligmarkedet.

I år anslår NHO at boligprisene stiger med nesten ti (9,8) prosent. Prognosen for neste år er 5,1 prosent og deretter 2,6 prosent i 2023.

I 2020 vokste boligpriser i Norge med 3,9 prosent, ifølge Nasjonalregnskapet.

På torsdag er det duket for ny rentebeslutning fra sentralbanksjef Øystein Olsen, men det er ventet at renten holdes i ro også denne gang.

NHO venter at Norges Bank vil heve renten to ganger i år, i september og desember. Dette er tidligere enn det organisasjon har beregnet før.

«Det må ses i sammenheng med at vi nå vurderer at det er noe mer sikkerhet om vaksineforløpet framover. Det gir noe høyere fart i økonomien sett i forhold til forrige anslag», står det i kvartalsrapporten.

I tillegg er nettopp «frisk prisutvikling» i boligmarkedet, kombinert med høyere gjeld, grunner til at NHO tror på en raskere renteheving.

Les også

Rentefasit i Norge og USA denne uken: – Støvet har ikke lagt seg

Publisert:

Her kan du lese mer om