Utvalg om Oljefondet: – Avkastningen kan bli lavere enn vi er vant til

Geopolitisk risiko og større usikkerhet er noe av det Oljefondet vil stå overfor i årene fremover, mener ekspertutvalg.

Oljefondssjef Nicolay Tangen på en tidligere konferanse.
Publisert:

Hva slags verden vil Statens pensjonsfond utland (SPU), bedre kjent som, Oljefondet, stå i fremover? Og hvordan skal fondet forvaltes i en slik verden?

Det har vært noen av hovedspørsmålene for utvalget som har «vurdert langsiktige perspektiver» for Oljefondet. Mandag la det frem utredningen Fondet i en brytningstid.

Fremover mener utvalget man må være forberedt på mer usikkerhet. Utvalgsleder Ulf Sverdrup peker på at Norge som en «investorstat» i kraft av Oljefondet, må være forberedt på at fondets avkastning kan bli lavere i en slik fremtid.

Les på E24+

220.000 har hørt Oljefondets podkast: Neste gjester er Ferrari, Disney og Netflix

– Fondet har lenge høstet gevinster av globalisering og teknologisk utvikling. Men Norge kan ikke basere seg på at de internasjonale politiske og økonomiske rammebetingelsene vil være de samme, og like gunstige som de har vært, sier Sverdrup i en pressemelding.

– Usikkerheten er stor, men avkastningen kan bli lavere enn vi er vant til, samtidig som et nytt og komplisert risikobilde kan gjøre forvaltningen vanskeligere, sier Sverdrup videre.

«Skarpere deling av verden»

Det har også vært store, dramatiske endringer i verden mens utvalget har jobbet, påpeker Sverdrup under fremleggelsen. Utvalget ble nedsatt for rundt et år siden, høsten 2021. Han trekker blant annet frem krigen i Ukraina, og verditapet fondet har opplevd.

I utredningen skriver utvalget at man går «i retning av en skarpere deling av verden», og et skille mellom demokratiske og autoritære stater. Å ha investeringer i mange land kun basert på markedshensyn vil kunne bli mer krevende i en slik verden, ifølge utvalget.

Les også

Tangen: Oljefondet utsatt for tre «alvorlige» cyberangrep hver dag

Det vil i fremtiden bli vanskeligere å skille norsk politikk og fondets forvaltning fra hverandre, ifølge Sverdrup, men han understreker at de mener at det fortsatt er viktig å holde en armlengdes avstand som i dag.

Når det gjelder klima- og naturrisiko for Norge og fondet skriver utvalget at «mye usikkerhet i mange ledd gjør at denne risikoen er betydelig.»

Les også

Ris og ros til Oljefondets klimaplan: – Tar seg for god tid

Mener modellen er god

Dagens modell for forvaltningen av Oljefondet med «bred diversifisering» er overordnet god i møtet med en mer urolig situasjon, mener utvalget.

Samtidig peker de på noen mulige nyanseringer som kan være aktuelle.

– SPU er tjent med klare regler og prosedyrer, men i lys av et mer omskiftelig risikobilde peker utvalget på fordelen av en viss fleksibilitet i forvaltningen for å bedre håndtere ikke-finansiell risiko, som er viktig for fondets tillit, legitimitet og omdømme, sier utvalgslederen i en pressemelding.

Les også

Oljefondet la strid til side før Porsche-investering

– Dette kan for eksempel tilsi at Finansdepartementet ikke automatisk følger beslutningene til indeksleverandøren, eller at Norges Bank innenfor målet om høyest mulig avkastning velger å investere annerledes enn referanseindeksen, fortsetter Sverdrup.

Utvalget anbefaler blant annet at investeringsstrategien gjennomgås mer jevnlig, og at geopolitisk risiko bør inngå i den samlede risikovurderingen. De anbefaler også at det opprettes et uavhengig råd som kan vurdere ulike sider ved fondet, inkludert geopolitiske problemstillinger.

Å utelukke konkrete land eller områder anbefaler utvalget ikke i dag.

Fremtidsscenario: Fall på 38 prosent

For å illustrere hvordan Oljefondet potensielt kan bli påvirket av utviklingstrekkene utvalget har sett på, tegnes det opp flere ulike fremtidsscenarioer.

Et av disse er en situasjonen der internasjonal handel og den finansielle integreringen i verden svekker seg betydelig mer enn ventet, et såkalt deglobaliseringsscenario. Dette kan gjøre at markedsverdien til fondet reduseres med 28 prosent.

I et tilfelle der handelen og kontantstrømmen til selskapene rammes, men den finansielle integreringen forblir, ser utvalget for seg at verdien til fondet kan falle 31 prosent.

Et annet scenario ser på en situasjon der ekstraordinær penge- og finanspolitikk gir vedvarende høy inflasjon uten å bidra til økonomisk vekst. Dette stagflasjonsscenarioet kan ifølge utredningen gjøre at fondets totalverdi kan falle så mye som 38 prosent.

Utvalget understreker samtidig at utfallsrommet er stort, og at man her har plukket et knippe krevende scenarioer.

Les også

Dystert scenario fra Oljefondet: Kan tape 5.000 milliarder

Publisert: